Partner strategiczny:
Tutaj jesteś: rp.pl » Turystyka » Rozmaitości

Rozmaitości

Toruń - ponad milion złotych na zabytki

pap 20-04-2015, ostatnia aktualizacja 20-04-2015 09:30

Władze Torunia rozdysponowały 1,1 mln złotych dofinansowania na remonty zabytków. Dzięki wsparciu dawny blask odzyskają 33 obiekty, należące do kościołów, firm, organizacji i osób prywatnych

Wnioski o pomoc finansową złożyły 34 pomioty. Wsparcie przyznano właścicielom i zarządcom 33 obiektów, którzy spełnili wymogi formalne i złożyli odpowiednie dokumenty. Dotacje wyniosły od 6 do 130 tys. złotych.

Rzymskokatolicka Parafia Katedralna świętych Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty otrzyma pieniądze na remonty dachów kamienic przy ul. Żeglarskiej - 70 tys. złotych i przy ul. Kopernika - 44 tys. złotych, a także na konserwację i restaurację znajdującego się w świątyni manierystycznego epitafium Andrzeja Gretscha i jego żony Anny.

Największe wsparcie jednostkowe (w wysokości 130 tys. złotych) przyznano spółce Honest na wykonanie izolacji fundamentów przed wilgocią i odtworzenie stolarki okiennej w kamienicy przy ul. Mickiewicza na Bydgoskim Przedmieściu.

Wśród beneficjentów znaleźli się również m.in. Przedsiębiorstwo Turystyczno-Gastronomiczne, które otrzymało 78 tys. złotych na wykonanie w Forcie IV konserwacji koszar i na restaurację murów fosy, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, które 40 tys. złotych dostało na osuszenie i izolację piwnic w kamienicy przy ul. wysokiej na Starym Mieście i prawosławna parafia św. Mikołaja, która otrzymała 18 tys. złotych na wymianę i modernizację instalacji elektrycznej cerkwi.

Toruń od 11 lat rozdziela dotacje na ratowanie zabytków, których odnowa jest bardzo kosztowana i często przekracza możliwości właścicieli. Bez pomocy ze strony miasta wiele cennych budynków i detali architektonicznych mogłoby ulec zniszczeniu.

Zgodnie z przyjętymi zasadami o dotacje mogą ubiegać się właściciele i zarządcy obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Wsparcie może zostać przeznaczone m.in. na: sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, wykonanie dokumentacji, zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, stabilizację konstrukcji, odnowienie tynków i okładzin architektonicznych, modernizację instalacji elektrycznej, zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej i odgromowej.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 procent nakładów koniecznych na wykonanie prac. W szczególnych wypadkach, gdy obiekt posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, czy też wymaga przeprowadzenia skomplikowanych prac lub konieczna jest natychmiastowa interwencja, koszty mogą zostać sfinansowane w całości.

W zeszłym roku Toruń na prace restauratorskie i konserwatorskie oraz prace budowlane rozdzielił 900 tysięcy złotych, a 2013 roku - nieco ponad 1 mln złotych.

Przeczytaj więcej o:  dotacja , remont , toruń , zabytek

Rekomenduj artykuł, oddano głosów: 

Komentarze

Dodaj komentarz

Zaloguj lub Połącz przez | Załóż konto

Wypowiadasz się teraz jako niezalogowany

Pozostało znaków: 2500

Notowania walut

X-Trade Brokers SA

TV.RP.PL

common