Rząd Hiszpanii: Przyszłość to turystyka zrównoważona. Zainwestujemy w nią 2 miliardy euro

Hiszpania, zajmując drugie miejsce wśród najczęściej odwiedzanych krajów, jest jednym ze światowych liderów turystyki. Mając na uwadze tę wiodącą rolę i wiążącą się z nią odpowiedzialność, rząd Hiszpanii uruchomił ambitny program wspomagania wdrażania zrównoważonego rozwoju w turystyce. Działania mają trzy wymiary: środowiskowy, społeczno-ekonomiczny i terytorialny.

Publikacja: 14.06.2022 10:50

Rząd Hiszpanii: Przyszłość to turystyka zrównoważona. Zainwestujemy w nią 2 miliardy euro

Foto: Materiał Partnera

Światowa Organizacja Turystyki Narodów Zjednoczonych (UNWTO) definiuje zrównoważoną turystykę jako „turystykę, która w pełni uwzględnia obecne i przyszłe skutki gospodarcze, społeczne i środowiskowe w celu zaspokojenia potrzeb odwiedzających, sektora turystycznego, środowiska i społeczności przyjmujących”. Dlatego zrównoważona turystyka nie jest produktem turystycznym, ale raczej zasadą zarządzania, którą należy stosować do każdego rodzaju produktu turystycznego i miejsca docelowego

Mając na uwadze tę koncepcję, hiszpański rząd planuje zainwestować w ciągu najbliższych trzech lat 1,9 miliarda euro. Zamierza wesprzeć hiszpańskie ośrodki turystyczne w procesie transformacji, tak aby zintegrowały zrównoważenie środowiskowe, społeczno-ekonomiczne i terytorialne w swojej ofercie oraz opracowały strategie zapewniające im odporność na nowe wyzwania w ekoturystyce, wynikające ze zmian klimatycznych, nadmiernego ruchu turystów czy mogące się zdarzać kryzysy związane ze zdrowiem lub bezpieczeństwem.

Konkretnie chodzi o:

- dywersyfikację oferty poszczególnych kierunków turystycznych, która ma pomóc w tworzeniu miejsc pracy, redystrybucji dochodów z turystyki i w promowaniu spójności terytorialnej, przy jednoczesnym rozproszeniu ruchu turystycznego, zwłaszcza na obszary wiejskie, i promowaniu turystyki całorocznej,

- zagwarantowanie zrównoważonego rozwoju poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla, poprawę gospodarki odpadami i wodą, ochronę i regenerację ekosystemów dla turystyki oraz zapobieganie skutkom zmiany klimatu lub ich łagodzenie.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z programu zrównoważonego rozwoju? Każda gmina w Hiszpanii na podstawie planów przedstawionych rządowi. Rodzaj planu będzie zależał od rodzaju miejsca docelowego. Destynacje zostaną podzielone na kategorie, które będą wymagały różnych działań.

Mat. Partnera

Tam gdzie słońce i plaża

Miejscowości oferujące słońce i plażę stoją obecnie w obliczu głębokich zmian, ponieważ z jednej strony konsumenci są coraz lepiej poinformowani, bardziej wymagający i mają więcej alternatyw, a z drugiej mieszkańcy domagają się sprawiedliwszej dystrybucji korzyści społeczno-ekonomicznych wynikających z turystyki wśród członków lokalnych społeczności.

Wszystko to wymaga strategii, która zapewni różnorodność doświadczeń turystów, udział lokalnej ludności w korzyściach płynących z turystyki, zmniejszenie wpływu turystyki na środowisko, wkład w efektywność energetyczną i regenerację otoczenia przy zapewnieniu, że wielorakie sposoby spędzania czasu przez turystów będą współistnieć obok siebie.

Obszary wiejskie

Interior Hiszpanii ma ogromne dziedzictwo kulturowe i bogate zasoby naturalne. Daje mu to ogromny potencjał turystyczny i szerokie możliwości rozwoju.

Lepsza integracja tego terytorium z hiszpańskim systemem turystycznym przyczyni się do złagodzenia problemu sezonowości, rozproszenia ruchu turystycznego i poprawy dystrybucji dochodów z turystyki. Hiszpański plan dotyczący obszarów wiejskich ma na celu poprawę jakości życia ich mieszkańców, stworzenie nowych miejsc pracy, odmłodzenie starzejących się struktur społecznych, poprawę kondycji przemysłu i biznesu, a także powstrzymanie wyludniania.

Mat. Partnera

Miasta

Turystyka miejska stanowi około jedną czwartą międzynarodowej turystyki w Hiszpanii. Miasta są również, dzięki swoim lotniskom, głównymi punktami wjazdu turystów do kraju.

Miasta stoją przed poważnymi wyzwaniami: odnowienie oferty kulturalnej i rekreacyjnej oraz integracja nowych miejsc w tej ofercie, a także potrzeba utrzymania i ulepszania swoich historycznych centrów; zrównoważone podejście, które uwzględnia wielość grup demograficznych zamieszkujących daną przestrzeń lub sąsiedztwo i oczekiwania, jakie każda grupa ma wobec tej przestrzeni (mieszkanie, praca, życie towarzyskie itp.); potrzeba poszerzania i dywersyfikacji obszarów zainteresowań; potrzeba stworzenia narzędzi cyfrowych, które umożliwiają lepsze zarządzanie przepływem turystów i poprawią zarządzanie usługami dla nich.

Niezależnie od funduszy, które są dostępne dla ośrodków turystycznych, rząd Hiszpanii ogłosił dodatkowy projekt o wartości 170 milionów euro, mający na celu wsparcie hoteli i innych obiektów zakwaterowania, aby stały się bardziej efektywne energetycznie.

To tylko krótkie podsumowanie kompleksowego planu na rzecz zrównoważonego przemysłu turystycznego, który Hiszpania przyjmuje z wielkim entuzjazmem, jako wprowadzenie do nowej ery w podróżach międzynarodowych.

Aby uzyskać praktyczne informacje na temat zrównoważonej turystyki w Hiszpanii, odwiedź stronę https://bit.ly/3NNeqAl.

Nowe Trendy
Ruszył jeden z największych snowparków na świecie. Nowa atrakcja Abu Zabi
Nowe Trendy
Turyści: Podróże z poszanowaniem środowiska to ściema
Nowe Trendy
Branży narciarskiej grozi katastrofa. Za dwie dekady w Alpach zabraknie śniegu
Nowe Trendy
Urzędnicy ruszyli certyfikować tureckie hotele. Chodzi o zrównoważoną turystykę
Nowe Trendy
Łódź na żądanie jak taksówka? W Uberze to możliwe, na greckiej wyspie