Ostatnie lata są trudne dla branży turystycznej, a chyba szczególnie dotknęły turystykę biznesową. Ogromny wpływ na to miała pandemia Koronawirusa. Jak postrzega Pan perspektywę dla Katowic w tej branży?  

Marcin Krupa, prezydent Katowic: Statystyki pokazują, że sprawdza się nasza konsekwentnie realizowana strategia ukierunkowana na rozwój turystyki biznesowej, ściąganie nowych imprez biznesowych oraz rozwijanie tych, które już przyciągnęliśmy. Ostatni raport pokazuje, że silna marka Katowic, pozwoliła nam się szybko odnaleźć w nowej rzeczywistości, kiedy organizowaliśmy wydarzenia on-line, czy hybrydowe, a ostatnie miesiące pozwalają stwierdzić, że wracamy już do stanu sprzed pandemii. W latach 2020-2022 w Katowicach zorganizowaliśmy owszem wiele ważnych wydarzeń biznesowych i spotkań konferencyjnych. Jednak w okresie od 28 lutego 2020 do końca 2021 r. niemal wszystkie musiały być realizowane w formie hybrydowej lub całkowicie on-line. Takie rozwiązanie wymuszone pandemią Covid-19 i restrykcjami z tym związanymi, sprawiło, że wydarzenia się przeniosły do sieci, gości w mieście było zdecydowanie mniej. W ubiegłym roku jednak wróciliśmy mocniej do udziału w wydarzeniach. W Katowicach łącznie odbyło się ich ponad 6,4 tysiąca, a wśród nich największa Światowe Forum Miejskie WUF11, jak również kolejna edycja Intel Extreme Masters oraz Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Konferencję ABSL, Konferencję PRECOP, Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego - Targi EXPO KATOWICE i Śląski Festiwal Nauki.

Chyba najgłośniejszą i najbardziej prestiżową imprezą, która w zeszłym roku odbyła się w Katowicach było Światowe Forum Miejskie. Co miasto i region zyskały dzięki niej?

MK: Zdecydowanie tak. To po Szczycie Klimatycznym ONZ, który odbył się w 2018 roku największe wydarzenie, które odbyło się w Katowicach. WUF11, czyli Światowe Forum Miejskie to największe na świecie wydarzenie poświęconego rozwojowi miast, które odbywa się co dwa lata. Po raz pierwszy wydarzenie odbyło się w Europie Środkowo-Wschodniej. W WUF11 osobiście uczestniczyło ponad 10 tys. osób ze 174 państw i ponad 6 tys. osób, które dołączyły online. Hasło polskiej edycji WUF brzmiało: „Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości”. Zyskaliśmy wszyscy, cały region gości, którzy przynoszą realne zyski. Ponadto oczywiście możliwość promocji na arenie międzynarodowej, ale coś co w przypadku wydarzeń agendy ONZ było realizowane po raz pierwszy w historii. Pokazaliśmy mieszkańcom jak takie wydarzenia wyglądają. Expo było dostępne dla każdego. Ponadto w przestrzeni miejskiej zorganizowaliśmy kilka scen, które pokazywały w jak różnych obszarach funkcjonują miasta, czym są cele zrównoważonego rozwoju.

W WUF11 wzięli udział przedstawiciele państw z całego świata

W WUF11 wzięli udział przedstawiciele państw z całego świata

foto.: Radosław Kaźmierczak

Promocja miasta podczas dużych wydarzeń to oczywistość, a czy są jeszcze jakieś korzyści? Co mieszkańcy mają z tego, że duże wydarzenia odbywają w Katowicach?

MK: Wiele osób, które przyjeżdżają do Katowic w celach biznesowych – chętnie tu wraca, by np. z całą rodziną iść na koncert Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w jednej z najlepszych sal koncertowych świata czy też wybrać się na jeden z katowickich festiwali muzycznych znanych w całej Europie. To doskonała promocja Katowic. Jak Pan redaktor zauważa to nie jedyne korzyści. Za każdym razem podkreślamy, że tysiące gości w Katowicach to realne zyski dla miasta i naszych mieszkańców. Rozwija się zaplecze hotelowe i konferencyjne, zarabiają firmy cateringowe, restauratorzy, taksówkarze, czy lokalni sklepikarze. Podkreślę, że jak czytamy w raporcie dr Krzysztofa Cieślikowskiego przeciętnie uczestnik konferencji korzystający z noclegu „zostawia” w Katowicach ponad 837 zł a nie korzystający 172 zł. W 2022 roku było to łącznie ponad 150 mln zł!

Co pana zdaniem decyduje o tym, że Katowice niezmiennie cieszą się dużym zainteresowaniem organizatorów wydarzeń biznesowych?

MK: W historii większości miast możemy wskazać kamienie milowe w ich rozwoju. W Katowicach takim przykładem było powstanie Strefy Kultury, a w niej między innymi Międzynarodowego Centrum Kongresowego, które wraz ze Spodkiem, bo obiekty są połączone, tworzą jedną z największym przestrzeni kongresowych w Polsce. Ich lokalizacja w centrum miasta jest także ogromną zaletą. Ponadto skomunikowanie Katowic w centrum metropolii, odległość do Krakowa, czy też portów lotniczych – mamy nasze Pyrzowice, a blisko są jeszcze lotniska w Balicach i czeskiej Ostravie. To również sieć drogowa, a także baza hotelowa i gastronomiczna to nasz ogromny potencjał, który dostrzegają organizatorzy dużych wydarzeń. Ten potencjał naturalny, wynikający z lokalizacji kilka lat temu postanowiliśmy wykorzystać, dlatego konsekwentnie realizujemy kolejne działania zmierzające do rozwijania turystyki biznesowej w Katowicach. Dużym wsparciem są także nasi mieszkańcy, którzy poprzez swoją gościnność tworzą dobrą atmosferę. Jest to bardzo często wymieniany element, na który zwracają uwagę organizatorzy wydarzeń wybierając Katowice na ich gospodarza.

Wydarzenia takie jak WUF to znakomita okazja do międzynarodowej wymiany doświadczeń

Wydarzenia takie jak WUF to znakomita okazja do międzynarodowej wymiany doświadczeń

foto.: Radosław Kaźmierczak

Jakie są plany miasta dotyczące rozwoju turystyki biznesowej na najbliższe lata?

MK: Plany rozwoju rynku turystyki biznesowej są ambitne. W przyszłym roku jak mówiłem mocno się skupimy na obszarze nauki. Chcemy, by podobnie jak WUF11 było to wydarzenia jak najszerzej dostępne, wypełnione dodatkowymi imprezami towarzyszącymi. Ponadto kwestia inwestycji, m.in. łączność kolejowa Katowic z lotniskiem Katowice-Pyrzowice, rozwój bazy hotelowej w mieście są bardzo istotne. Ponadto nasze miejskie inwestycje jak zakończenie przebudowy ul. Warszawskiej, organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego, który świetnie uzupełnia ofertę grudniowych wydarzeń, czy też, a być może przede wszystkim, działania zmierzające do stworzenia Dzielnicy Nowych Technologii. Hub gamingowo-technologiczny to ogromne przedsięwzięcie, które przenosimy powoli ze sfery koncepcji i projektu do rzeczywistości. Niedawno przejęliśmy tereny od SRK. Zabezpieczamy finansowanie tego ogromnego przedsięwzięcia o łącznej wartości około miliarda złotych. Jestem przekonany, że powstanie tej inwestycji pozwoli Katowicom wrzucić kolejny bieg w rozwoju, w tym także w sferze turystyki biznesowej. Do tego trzeba podkreślić rosnącą rolę Katowic na arenie międzynarodowej. Nasza sieć kontaktów rośnie, nie tylko wprost w ramach współpracy z miastami partnerskimi, ale również w ramach tytułu Miasta Muzyki UNESCO rozpoczynamy współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, w ramach pomocy na rzecz Ukrainy współpracowaliśmy z Tajwanem, a także w ramach polityki miejskiej z Nairobi.

Stoisko Miasta Katowice na EKG 2023

Stoisko Miasta Katowice na EKG 2023

foto.: KAW

Wspominał Pan o 2024 roku i wydarzeniach w ramach przyznania Katowicom Europejskiego Miasta Nauki. To będzie większa szansa dla miasta czy dla katowickich uczelni?

MK: Tytuł Europejskiego Miasta Nauki 2024 jest dla nas szczególnym potwierdzeniem, że kierunek naszych dążeń jest właściwy, że zasoby, którymi dysponują Katowice, efektywnie wykorzystujemy. Nie ukrywam, że bardzo się cieszę tym wyróżnieniem. Docenia ono bowiem przede wszystkim wysiłek lokalnego środowiska naukowego, a także nasze wybitne dziedzictwo, które nosi przecież znakomite osiągnięcia, jak i ich autorów, w tym również nazwiska noblistów. Jest to świetna okazja, by zaistnieć na arenie europejskiej, jako znaczący ośrodek naukowy. W ramach konsorcjum współpracujemy z naszymi uczelniami. Jest to jedyne takie konsorcjum w Polsce, które wspólnie działa na tak szeroką skalę. Razem kształcimy praktycznie na każdym możliwym kierunku od nauk ścisłych, medycznych, przez te humanistyczne, po kulturę i sport. Ponad 50 tys. studentów to konkretna liczba. Łącząc siły w myśl zasady większy może więcej, chcemy pokazać nasz potencjał.

Materiał Promocyjny