Tag: Harmony Polish Hotels

Harmony Polish Hotels ogłasza kodeks dla hotelarzy

40 zasad postępowania zawiera kodeks dobrych praktyk stworzony przez Fundację Harmony Polish Hotels. Ma ...

Hotelarze krytykują pakiet pomocowy dla turystyki

Przedstawione przez rząd pomysły na ratowanie branży turystycznej nie rozwiązują naszych problemów – pisze ...