Pomorze inwestuje 216 milionów złotych w infrastrukturę turystyczną

Polska Organizacja Turystyczna

Drogi rowerowe nad morzem i na Żuławach, trasy kajakowe na rzekach, przystanie żeglarskie na szlaku Pętli Żuławskiej i w Zatoce Gdańskiej powstaną w najbliższych latach na Pomorzu

W Gdańsku przedstawiciele zarządu województwa pomorskiego i samorządów, które będą realizować łącznie 34 projekty, podpisali umowy o dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość umów to ponad 216 mln złotych, z czego prawie 133 mln złotych stanowi dofinansowanie z funduszy unijnych.

Planowane inwestycje wchodzą w skład trzech turystycznych przedsięwzięć strategicznych samorządu województwa pomorskiego: „Pomorskie Szlaki Kajakowe”, „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9″ oraz „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”.

Dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Marta Chełkowska poinformowała, że powstanie ponad 600 km tras rowerowych, w tym pomorska trasa rowerowa o znaczeniu międzynarodowym R-10 (docelowo EuroVelo 10) – wzdłuż morza, od strony Ustki przez Łebę, Władysławowo, Trójmiasto, Nowy Dwór Gdański oraz Krynicę Morską, aż do wschodniej granicy województwa. R-9 zwana Wiślaną Trasą Rowerową (docelowo EuroVelo 9) ma prowadzić przez Żuławy Gdańskie, Tczew, Gniew i Kwidzyn aż po południową granicę województwa.

W ramach infrastruktury dla rowerzystów mają powstać 73 miejsca wypoczynku ze stołami i ławeczkami, stojakami na rowery i tablicami informacyjnymi. „Nowe trasy wpiszą się w europejską sieć długodystansowych szlaków rowerowych EuroVelo, stając się dzięki temu częścią międzynarodowego systemu rowerowego” – podkreśliła Chełkowska. Całkowita wartość projektów to ponad 141 mln zł, z czego ponad 73 mln zł stanowi unijne dofinansowanie.

Na terenie powiatu tczewskiego Wiślana Trasa Rowerowa ma mieć ponad 66 km i kilkanaście miejsc postojowych. Liderem projektu realizowanego przez pięć gmin jest gmina miejska Tczew. Prezydent Tczewa, Mirosław Pobłocki powiedział PAP, że na terenie powiatu mają być zrealizowane prace o wartości ponad 13 mln zł. Przypomniał, że Trasa ma prowadzić wzdłuż Wisły (po obu jej stronach), do morza. Zaznaczył, że województwo Kujawsko-pomorskie „ma już zbudowaną Wiślaną Trasę”. Prezydent Tczewa powiedział, że budowa ścieżek w ramach projektu „jest najtańsza”, bo ponadto ma powstać wiele mostków, wiaduktów, które ułatwią przemieszczanie się jednośladem. „W Tczewie np. będziemy musieli wyburzyć jeden z mostków i zbudować całkowicie nowy” – dodał. Częścią trasy ma być system informacji i oznaczeń adresowany do rowerzystów. Zwrócił uwagę, że prace związane z budową trasy powiat rozpoczął już dwa lata temu. Najwięcej prac ma być wykonywanych w 2018 i 2019 roku.

Natomiast do 2019 roku mają zostać zrealizowane projekty w zakresie szlaków kajakowych. Szlaki wodne i infrastruktura turystyczna dla kajakarzy mają powstać wzdłuż 24 pomorskich rzek, m.in. Czernicy, Brdy, Wdy, Wierzycy, Raduni, Słupi, Motławy, Martwej Wisły, Szkarpawy, Nogatu i Tugi. Szlaki mają zostać oznakowane i wyposażone w infrastrukturę turystyczną. m.in. stanice kajakowe, przystanie, pomosty, przenoski. Te miejsca mają być wyposażone m.in. w stojaki na kajaki, wiaty, ławki, kosze na śmieci, paleniska, suszarki do kajaków, stojaki na rowery i lampy solarne. Tylko na szlaku Motławy i Martwej Wisły ma powstać 14 przystani kajakowych. W opinii władz Gdańska realizacja projektu przyczyni się nie tylko do zwiększenia atrakcyjności szlaków Motławy i Martwej Wisły, ale też wpłynie na zwiększenie dochodów mieszkańców terenów nabrzeżnych z turystyki oraz na ograniczenie niekontrolowanego wpływu turystyki na środowisko, głównie w zakresie gospodarki odpadami i nieczystościami. Na rozwój szlaków kajakowych na Pomorzu ma być wydane 50 mln zł, z tego 41 mln zł ma pochodzić z UE.

Nowoczesna infrastruktura żeglarska: uławach i monitoringiem ma powstać w ramach projektu „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”. Planuje się wykonanie 10 inwestycji, w tym trzy mosty udrażniające ruch żeglugi śródlądowej i pozwalające na dalszy rozwój turystyki wodnej w obszarze Dolnej Wisły i Zalewu Wiślanego. Przystanie żeglarskie połączą powstałą sieć Pętli Żuławskiej z portami Zatoki Gdańskiej. Planowane jest uruchomienie nowej trasy żeglugowej na Tudze poprzez m.in. uruchomienie nieczynnych mostów zwodzonych. Prace mają być zrealizowane najpóźniej do 2022 roku, ale część z nich ma być zrealizowana już do 2019 i 2020 roku. Całkowita wartość realizowanych projektów to ponad 24 mln zł, w tym 18 mln zł pochodzi z UE.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Z tkaniną dwuosnowową przez Podlasie

Na Podlasiu powstał szlak turystyczny „Tkanina wątku i osnowy”. Będzie promował tradycyjne tkactwo. Znalazły ...

Brytyjczycy napędzają cypryjską turystykę

O prawie 15 procent wzrosła liczba przyjazdów zagranicznych na Cypr w pierwszych siedmiu miesiącach ...

Polscy touroperatorzy w lepszej kondycji, lecz na gorszej pozycji

Bankructwo Thomasa Cooka może odbić się negatywnie na postrzeganiu wiarygodności polskich touroperatorów. Niesłusznie, bo ...

Strajk ostrzegawczy na niemieckich lotniskach

Strajk ostrzegawczy personelu naziemnego na kilku lotniskach w Niemczech doprowadził dziś do odwołania wielu ...

Best Western Hotel Mariacki już otwarty

Czterdzieści sześć pokoi, browar w dolnej kondygnacji i niebanalna historia. Katowicki Best Western Hotel ...

Zawir(us)owanaTurystyka. Promocja Kopalni Srebra musi poczekać

Mieli nakręcić spot reklamowy, mieli zbudować plac edukacyjny, mieli wziąć udział w Industriadzie – ...