Świętokrzyskie inwestuje w przyrodę i zabytki

materiały prasowe

Na ponad 42 miliony złotych opiewają kosztorysy czterech inwestycji służących turystyce w województwie świętokrzyskim. Marszałek Adam Jarubas podpisał dzisiaj umowy na ich dofinansowanie

Kielce dostaną dofinansowanie na „Rozbudowę Ogrodu Botanicznego w Kielcach w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego” (w ramach Działania 7.2 „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów”) i na „Rozbudowę infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce” (Działanie 6.3 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020″).

Inwestycje zakładają budowę oczek wodnych, udostępnienie podziemnych struktur (pustek), stworzenie alej, ścieżek i nasadzeń specjalistycznych zgromadzonych w odpowiednich kolekcjach i działach tematycznych. Zaprojektowano 3 zbiorniki wodne do prezentacji różnej roślinności wodnej i przybrzeżnej. W obrębie południowo-wschodniej części ogrodu w formacjach skalnych zlokalizowane są pustki geologiczne wykryte w trakcie badań terenowych za pomocą georadaru. W ramach inwestycji zostaną one przystosowane do zwiedzania i oznakowane. W celu uatrakcyjnienia centralnej części ogrodu zaplanowano niewielki wodospad. Ogród Botaniczny sąsiaduje z najstarszym w Kielcach rezerwatem krajobrazowo-leśnym Karczówka i Chęcińsko-Kieleckim Parkiem Krajobrazowym powołanym m.in. w celu ochrony i promocji walorów przyrody nieożywionej Kielc. Wartość projektu to ponad 9,1 mln złotych, w tym dofinansowania unijnego ponad 6,3 mln złotych.

Inwestycje zakładają budowę oczek wodnych, udostępnienie podziemnych struktur (pustek), stworzenie alej, ścieżek i nasadzeń specjalistycznych zgromadzonych w odpowiednich kolekcjach i działach tematycznych. Zaprojektowano 3 zbiorniki wodne do prezentacji różnej roślinności wodnej i przybrzeżnej. W obrębie południowo-wschodniej części ogrodu w formacjach skalnych zlokalizowane są pustki geologiczne wykryte w trakcie badań terenowych za pomocą georadaru. W ramach inwestycji zostaną one przystosowane do zwiedzania i oznakowane. W celu uatrakcyjnienia centralnej części ogrodu zaplanowano niewielki wodospad. Ogród Botaniczny sąsiaduje z najstarszym w Kielcach rezerwatem krajobrazowo-leśnym Karczówka i Chęcińsko-Kieleckim Parkiem Krajobrazowym powołanym m.in. w celu ochrony i promocji walorów przyrody nieożywionej Kielc. Wartość obu projektów dotyczących Geoparku to ponad 23 mln złotych, w tym dofinansowania unijnego ponad 19 mln złotych.

Umowa z Powiatem Kazimierskim obejmuje „Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego”. Polegać to będzie na budowie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi dla rowerów (dostępnej dla pieszych) zlokalizowanej w pasie zlikwidowanej kolejowej linii wąskotorowej. Całkowita długość trasy wyniesie 37,9 km. Trasa będzie położona na terenach gmin: Kazimierza Wielka, Czarnocin, Opatowiec, Wiślica. Przebieg ścieżki ma obejmować Nadnidziański Park Krajobrazowy i obszar Natura 2000. Projekt obejmuje oznakowanie trasy, miejsca edukacji ekologicznej i budowę infrastruktury towarzyszącej. Wartość projektu: 8,2 mln złotych. Kwota dofinansowania to 6,9 mln złotych.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Condohotele konkurencją dla hoteli

Rośnie zainteresowanie zakupami apartamentów w condohotelach. Inwestorów przyciągają przede wszystkim atrakcyjne stopy zwrotu – ...

Linie lotnicze odpowiedzą za błędy innych przewoźników

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że pasażerowie lotów łączonych mogą ubiegać się o odszkodowanie ...

Ecco Holiday już z nowym katalogiem

Do Indii, Chin i Japonii, ale też do Grecji, Hiszpanii i Bułgarii zaprasza w ...

Lufthansa odwołuje loty

Należące do Grupy Lufthnasy niskokosztowe linie Eurowings odwołały ponad 170 rejsów zaplanowanych na poniedziałek, ...

Anex Tour przejął dwa biura podróży Thomasa Cooka

Öger Tours i Bucher Reisen to dwie marki touroperatorskie niemieckiego Thomasa Cooka, które właśnie ...

Donovaly na mapie połączeń Polskiego Busa

PolskiBus.com w ramach linii z Warszawy do Budapesztu, przez Radom, Kielce i Kraków, uruchamia ...