Egis Poland odbuduje tory do lotniska w Katowicach

Pixabay

Spółka PKP PLK wyłoniła ofertę w przetargu na zaprojektowanie odbudowy linii kolejowej nr 182 z Tarnowskich Gór do Zawiercia. Linia ma połączyć port lotniczy Katowice w Pyrzowicach z siecią kolejową i głównymi miastami regionu

Wybór projektanta to kolejny etap prac zmierzających do odbudowy linii nr 182, która połączy konurbację katowicką (a obecnie powstającą Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię) z lotniskiem w Katowicach. W zeszłym tygodniu Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach wydała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji.

Cały okres obowiązywania zamówienia – obejmującego zaprojektowanie odbudowy linii i późniejsze pełnienie nadzoru autorskiego – to 1575 dni. PLK założyły, że wybrany wykonawca dostarczy m.in. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w 328 dni od dnia podpisania umowy oraz będzie pełnił nadzór autorski przez 26 miesięcy od dnia podpisania umowy na roboty budowlane.

PLK przewidują przy tym rozpoczęcie robót budowlanych w IV kwartale 2019 roku, a ich zakończenie – w II kwartale 2022 roku.

W przetargu na projekt i nadzór autorski tego przedsięwzięcia oferty złożyło pięć podmiotów. Oferty zostały otwarte w sierpniu. W ostatnich dniach przedstawiciele PLK informowali o zakończeniu ich analizy. Z informacji zamieszczonej następnie na internetowej platformie zakupowej PLK wynika, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę spółki Egis Poland, opiewającą na 18,7 mln złotych brutto.

Nieeksploatowana obecnie w większości jednotorowa linia nr 182 o długości ok. 45 km łączy Tarnowskie Góry z Zawierciem, przechodząc przez bezpośrednie okolice katowickiego lotniska. Oprócz kompletnej odbudowy planowana jest jej elektryfikacja. Przedsięwzięcie ma zostać wykonane przy wsparciu środków UE.

Obecne zamówienie opiera się na dokumentacji przedprojektowej, która została przygotowana – z opóźnieniem – w ostatnich dwóch latach. Zgodnie z jej założeniami odbudowa linii nr 182 ma zapewniać m.in. prędkość maksymalną 140 km na godzinę dla pociągów pasażerskich oraz 80 km na godzinę dla towarowych. Projekt uwzględni m.in. budowę nowego wiaduktu kolejowego nad autostradą A1.

Chociaż na listach obecnego Krajowego Programu Kolejowego nie wymieniono z nazwy połączenia kolejowego do portu lotniczego Katowice, PLK z końcem zeszłego roku zapewniały, że mieści się ono na liście podstawowej programu – w przewidzianej do finansowania z POIiŚ pozycji pod nazwą „Infrastrukturalne projekty aglomeracyjne finansowane z Funduszu Spójności” (za 1089,8 mln złotych).

W dołączonym do dokumentacji obecnego przetargu wzorze harmonogramu robót (zakładającego ich realizację do maja 2022 roku) w rubryce „koszt” pojawia się wartość 454,3 mln złotych.

Według pierwotnych szacunków PKP PLK czas jazdy na lotnisko z Katowic z wykorzystaniem odbudowanej linii nr 182 miałby wynieść od strony Zawiercia ok. 45 minut, a przy postoju w Zawierciu – 55 minut. Według wcześniejszych informacji czas przejazdu z wykorzystaniem linii nr 182 od strony Tarnowskich Gór wyniósłby ok. 50 minut.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Powrót z Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Irlandii i Rumunii bez kwarantanny

Turyści polscy wracający z Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Irlandii i Rumunii, a także inni podróżni, ...

Brytyjczycy wykupują wycieczki do Portugalii

O 600 procent skoczyła liczba rezerwacji podróży do Portugalii w ciągu 24 godzin od ...

Branża turystyczna: Od naszych organizacji oczekujemy skuteczności

Organizacje branży turystycznej muszą mieć zaplecze merytoryczne, być apolityczne i działać skutecznie. To, czy ...

Turyści chcą już odpocząć, rezerwują noclegi po feriach

Po tygodniach zastoju wyszukiwarki noclegowe zaczynają notować większy ruch – donosi serwis Noclegi.pl. Najwięcej ...

Niemieccy agenci odzyskują dobry nastrój

Co prawda nastroje w niemieckiej sieci sprzedaży nadal są o wiele gorsze niż rok ...

Traveldata: Ciepłe ferie ciągle w cenie

Najwięcej tanich ofert wyjazdów na ferie do Egiptu miały Best Reisen i Sun & ...