Zmiana na plus wynika zarówno ze wzmożonego ruchu wewnątrz Europy, co związane jest z dobrą sytuacją gospodarczą kontynentu, jak i ze zwiększenia liczby połączeń lotniczych, głównie z Chin.

Mimo wojen handlowych i nie zawsze sprzyjających warunków ekonomicznych na głównych dalekich rynkach źródłowych, liczba przyjazdów była zadowalająca. W Stanach Zjednoczonych rozwój gospodarczy i mocny dolar spowodowały, że Amerykanie chętnie odwiedzali kraje europejskie. Szacuje się, że w 2018 roku przyjedzie ich o 8 procent więcej.

Szczególne wrażenie robi wzrost odwiedzin Chińczyków karów bałkańskich. Ich liczba w Serbii zwiększyła się o 104 procent, w Czarnogórze o 64 procent, a w Chorwacji o 41 procent. Dobry wynik zanotowała też Turcja – tu zmiana na plus wyniosła 87 procent, dzięki obchodzonemu w Chinach Tureckiemu Rokowi Turystycznemu.