Głosowanie budziło kontrowersje, opozycja wzywała do jego bojkotu. Sąd uzasadnił odwołanie wyborów tym, że izba wyższa egipskiego parlamentu, czyli Rada Szury, przed przyjęciem nowelizacji prawa wyborczego nie skierowała nowych przepisów do Najwyższego Sądu Konstytucyjnego. Głosowanie miało zostać przeprowadzone na mocy dekretu prezydenta Mohammeda Mursiego.