Jak podaje UTK, w czwartym kwartale zeszłego roku punktualność kolejowych przewozów pasażerskich sięgnęła 89,42 procent. W tym samym czasie rok wcześniej wskaźnik ten wyniósł 91,43 procent.

W ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku licencjonowani przewoźnicy kolejowi uruchomili łącznie 419,2 tysiąca pociągów, czyli o około 8,5 tysiąca mniej niż w trzecim kwartale 2015 roku. W tym czasie odwołano 1055 pociągów.

Według UTK średni czas opóźnień pociągów na stacji końcowej (wraz z opóźnieniami do 5 minut) wyniósł 9 minut 16 sekund. Największy odsetek stanowiły pociągi opóźnione do 5 minut, bo było ich 54,9 procent (prawie 54 tysiące) oraz od 5 do 60 minut – 43,1 procent (ponad 42 tysiące).