– Po raz pierwszy w 15-letniej historii spółki zanotowaliśmy dodatni wynik finansowy. Wynik na sprzedaży wyniósł 12,3 miliona złotych, wynik operacyjny 50,9 miliona złotych, a zysk netto 51,2 miliona złotych – opisuje prezes spółki Krzysztof Zgorzelski. Dodaje, że „na ten wynik złożyła się m.in. popularność przewoźnika, z którego usług w zeszłym roku skorzystało 79,5 miliona pasażerów, czyli o 3 miliony więcej niż w roku 2015”.

Prezes opisuje, że spółka planuje w tym roku osiągnięcie wyniku ze sprzedaży na podobnym poziomie jak w roku 2016. Natomiast prognozowany zysk netto ma wynieść 43-44 miliony złotych.

Spółka chce w tym roku utrzymać swój udział w rynku przewozów kolejowych na poziomie 27 procent. – Chcemy też utrzymać wzrost liczby pasażerów na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego – mówi Zgorzelski.

– Kupujemy nowy tabor oraz modernizujemy starsze składy, podpisujemy kolejne długoletnie umowy na świadczenie przewozów oraz intensyfikujemy prace nad integracją transportu z przewoźnikami autobusowymi – wylicza.

Polregio to największy kolejowy przewoźnik pasażerski w Polsce.