Pracownicy sprywatyzowanej 9 lat temu Alitalii w poniedziałek w referendum odrzucili porozumienie podpisane między związkami zawodowymi a udziałowcami. Plan rekapitalizacji legł w gruzach. Właściciele rozpoczęli procedurę oddawania linii pod zarząd komisaryczny, który wskaże rząd.

Minister rozwoju gospodarczego Carlo Calenda powiedział, że rząd w porozumieniu z Unią Europejską będzie się starał zabezpieczyć funkcjonowanie Alitalii przez najwyżej 6 miesięcy. Jeśli w tym czasie nie uda się znaleźć nabywcy, linie lotnicze będą musiały sprzedać swój majątek trwały i przestaną istnieć. Zdaniem włoskich ekspertów Alitalii, która przynosi obecnie pół miliona euro strat dziennie, nie uda się sprzedać. Oznacza to, że pracę straci minimum 20 tysięcy ludzi.