Według danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) najgorszą punktualność zanotowały pociągi PKP Intercity – wyniosła ona 75,9 procent. Najpunktualniejsza była zaś Warszawska Kolej Dojazdowa z wynikiem 99,6 procent. Największy polski przewoźnik kolejowy, czyli Przewozy Regionalne, zanotował 92,5 procent punktualności.

Jak informuje UTK, w pierwszych trzech miesiącach tego roku przewoźnicy kolejowi uruchomili łącznie 423,8 tys. pociągów, czyli o około 4,6 tys. więcej niż w czwartym kwartale 2016 roku.

Średni czas opóźnień pociągów na stacji końcowej (wraz z opóźnieniami do 5 minut) wyniósł od stycznia do końca marca 8 minut 53 sekund. Największy odsetek stanowiły pociągi opóźnione do 5 minut – 56,6 procent (ponad 43,6 tys.) oraz od 5 do 60 minut – 41,4 procent (ponad 31,9 tys.).

Według danych UTK w pierwszym kwartale tego roku odwołano 1912 pociągów.