Jak czytamy na stronie internetowej Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, kandydaci przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa, powinni między innymi mieć wykształcenie wyższe i co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, najlepiej w branży lotniczej. Ponadto chętni powinni znać się na działalności spółki i całej branży lotniczej, umieć zarządzać zespołami pracowników.

Kwalifikacje kandydatów ocenie rada nadzorcza spółki. Rada zastrzega sobie prawo zakończenia, przerwania lub zawieszenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłaniania kandydatów i bez podania przyczyn.

Lotnisko w Modlinie powstało w 2012 r. Od tego czasu port obsłużył ponad dziewięć milionów pasażerów. W samym 2016 roku było ich prawie 2,9 miliona. Na lotnisku regularnie operuje jedynie irlandzki Ryanair.

Właścicielami portu są: Agencja Mienia Wojskowego (34,43 proc. udziałów), województwo mazowieckie (30,37 proc. udziałów), Państwowe Przedsiębiorstwo Porty Lotnicze (30,39 proc. udziałów) i Nowy Dwór Mazowiecki (4,81 proc. udziałów).

P.o. prezesem lotniska jest Leszek Chorzewski, który jest także wiceprezesem ds. sprzedaży i marketingu.