UTK wylicza, że w pierwszych trzech kwartałach 2017 roku liczba pasażerów wyniosła prawie 228 mln. Oznacza to wzrost rok do roku o ponad 4 procent.

Jak informuje urząd, największy wzrost liczby pasażerów miał miejsce w pierwszych dwóch kwartałach – odpowiednio o 5,9 i 4,4 procent.

Największy udział pod względem liczby przewiezionych pasażerów mają Przewozy Regionalne, które kontrolują 26,4 procent rynku. Drugie są Koleje Mazowieckie z 20,4 procentami udziału. Trzecie miejsce należy do PKP Intercity, które przewiozły 14,2 procent pasażerów pociągów w Polsce.