Nowe przepisy zobowiązują wszystkich przewoźników lotniczych do gromadzenia i przekazywania specjalnie utworzonej jednostce danych wszystkich pasażerów, którzy korzystają z ich usług. Nowe prawo ma dotyczyć wszystkich międzynarodowych lotów pasażerskich realizowanych przez przewoźników lotniczych do i z terytorium Polski.

Regulacjami będą objęte loty wewnątrz Unii Europejskiej, poza jej granice, regularne i nieregularne, w tym wykonywane w ramach ruchu czarterowego i usług tzw. taksówek powietrznych.

Przewoźnicy zobligowani będą do przekazywania danych związanych z przelotem oraz danych osobowych pasażerów. O wgląd do nich będą mogli ubiegać się: Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Prokurator Krajowy, szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, szef Agencji Wywiadu, szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, szef Krajowej Administracji Skarbowej, szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego i szef Służby Wywiadu Wojskowego.