Enter Air przedstawił do akceptacji Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny. Spółka zastrzega jednak, że ostateczną decyzję, kiedy przeprowadzić ofertę publiczną, podejmie kierując się oceną konkretnej sytuacji na rynkach kapitałowych, ocenę możliwości przeprowadzenia takiej oferty i uwzględniając interesy wszystkich akcjonariuszy. Szczegóły oferty zostaną zawarte w prospekcie emisyjnym, który zostanie opublikowany po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

– Boeingi 737-8 MAX, które pojawią się w naszej flocie w czwartym kwartale tego roku  charakteryzują się znacznie mniejszymi kosztami eksploatacji, a dłuższy zasięg od obecnie wykorzystywanych maszyn umożliwi nam zaoferowanie nowych połączeń – mówi cytowany w komunikacie Entera członek zarządu i dyrektor generalny tej firmy Grzegorz Polaniecki. – Dzięki środkom z emisji będziemy mogli osiągnąć istotne oszczędności związane z lepszymi warunkami finansowania i większą elastycznością w zarządzaniu flotą.

Zgodnie z podjętą w kwietniu 2018 r. uchwałą walnego zgromadzenia emisja nowych akcji zostanie przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Jednocześnie obecni akcjonariusze, którzy zdecydują się na uczestnictwo w ofercie, będą mieli możliwość utrzymania dotychczasowego udziału w akcjonariacie dzięki preferencyjnemu przydziałowi. Nowe akcje będą stanowiły 11,6 procent w podwyższonym kapitale spółki.