Jak informuje lotnisko w komunikacie, w 2018 r. wyremontowano tu dwie drogi kołowania i  drogę startową bez zakłócania ruchu. W 2018 roku Urząd Lotnictwa Cywilnego skontrolował  też lotnisko, ale kontrola nie wykazała żadnej nieprawidłowości.

Ponadto do sukcesów port zalicza uruchomienie nowej wieży kontroli ruchu lotniczego. „Kontrolerzy ruchu lotniczego mogą też pracować z drugiej wieży, mobilnej. Te dwa rozwiązania zastąpiły wieżę, która w Modlinie działała od otwarcia portu w 2012 r. Pozwolenie na jej użytkowanie było ważne do końca 2018 r.” – czytamy w komunikacie.

– Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wyposażyła obie wieże w najnowocześniejszy sprzęt – mówi cytowany w komunikacie p.o. prezes Modlina Leszek Chorzewski. – Ostatnie miesiące ubiegłego roku upłynęły pod znakiem bardzo intensywnych prac zarówno po stronie PAŻP, jak i portu lotniczego. Udało się osiągnąć wspólny cel.

W listopadzie 2018 roku wojewoda mazowiecki ogłosił zakup pięciu bramek biometrycznych dla lotniska. Bramki zostaną zainstalowane w tym roku i będą częścią systemu automatycznej odprawy granicznej pasażerów. Także w 2019 roku powstanie na lotnisku baza paliw Orlenu.