Szijjarto oświadczył, że zostanie zmodernizowanych 900 km torów kolejowych, a także zostaną zakupione nowe pociągi. Oznajmił również, że w najbliższych latach długość zelektryfikowanych linii kolejowych na Węgrzech wyniesie 3300 km. Obecnie zelektryfikowana jest 35 procent z ok. 7400 km linii kolejowych w kraju.

Szijjarto ostrzegł, że jeśli nie zostanie rozwinięta sieć połączeń kolejowych, to będzie zagrożone osiąganie przez Węgry kolejnych rekordów w wymianie handlowej z zagranicą.

Jak zaznaczył, rywalizacja międzynarodowa o inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy jest coraz ostrzejsza. Tymczasem chociaż na Węgrzech jest najniższy w całej Europie podatek dochodowy od osób prawnych (9 procent) i osób fizycznych (15 procent), to potencjalni inwestorzy regularnie pytają o aspekty logistyczne oraz o to, czy jest wystarczająca ilość siły roboczej – wskazał.

Szijjarto powiedział, że według danych za pierwsze półrocze bieżącego roku wartość towarów wwożonych do krajów koleją wzrosła o 6 procent i wyniosła 40 mld ft (128 mln euro), zaś towarów wywożonych tą drogą wzrosła o 13 procent i wyniosła 50 mld ft (160 mln euro).