Autonomiczna Republika Krymu, która stanowiła okręg konsularny w Sewastopolu, została za zgodą władz ukraińskich włączona w okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Odessie, który jest właściwy terytorialnie w odniesieniu do Krymu.

Konsulat Generalny RP w Sewastopolu został otwarty w kwietniu 2011 jako kolejna z polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych na Ukrainie. Wiosną tego roku Rosja dokonała nielegalnej z punktu widzenia prawa międzynarodowego aneksji Krymu, a Ukraina straciła faktyczną możliwość sprawowania władzy na tym terenie. W związku z długotrwałym brakiem możliwości wypełniania przez placówkę misji w ramach państwa ukraińskiego podjęto decyzję o jej zamknięciu - podał MSZ.