Projekt rozporządzenia w tej sprawie opublikowało MinisterstwoT urystyki Rosji. Stanowi on, że rząd określi ceny biletów na sportowe imprezy olimpiady zimowej 2014 (w tym ceremonii otwarcia i zamknięcia igrzysk) oraz ceny hoteli i innych noclegów w Soczi.

Państwowe regulowanie cen biletów rozpocznie się już 1 czerwca tego roku i potrwa jeszcze kilka miesięcy po zakończeniu igrzysk - do 1 lipca 2014 r. Regulowanie cen noclegów zacznie się 1 stycznia 2013 r. i będzie obowiązywać także do połowy 2014 r. Żaden właściciel obiektu noclegowego nie będzie mógł podnieść ceny ponad ustanowioną przez rząd granicę.

Co do regulowania cen biletów, to Moskwa podporządkowała się przepisom MKOL, stanowiącym, że trzeba ograniczyć krąg podmiotów mających prawo sprzedawania  biletów na olimpijskie zawody. Bilety sprzedawać mają tylko firmy i osoby, które wygrają rządowe przetargi.

Igrzyska odbędą się w Soczi między 7 a 23 lutego, a paraolimpiada od 7 do 16 marca 2014 r. Budżet inwestycyjny to 1,3 bln rubli - 40 mld dol. z czego połowa pójdzie na nowy terminal portowy, lotnisko, lądowiska helikopterów, kolej podmiejską i drogi.