W katastrofie z końca marca zeszłego roku zginęło 150 ludzi - wszyscy pasażerowie i członkowie załogi samolotu. Do katastrofy doprowadził pilot Andreas Lubitz, który cierpiał na depresję, czego nie wiedziały niemieckie linie lotnicze.

Unijna Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego wysłała swoje propozycje do Komisji Europejskiej, by ta do końca roku przedstawiła projekt przepisów w tej sprawie. Eksperci Agencji uznali, że należy wprowadzić zaostrzone wymagania dotyczące badań lekarskich i wymogów medycznych dla pilotów. Chodzi przede wszystkim o wprowadzenie obowiązkowych i kompleksowych badań psychologicznych dla starających o licencję pilota cywilnego, a później ich regularne powtarzanie, oraz o wzmocnioną obserwację tych, którzy w przeszłości mieli problemy ze zdrowiem psychicznym.

Ponadto Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego proponuje testy na alkohol i narkotyki dla osób, które zasiadają za sterami. Przedstawiciele agencji uważają również, że wzmocniony powinien być nadzór na lekarzami, którzy przeprowadzają badania okresowe, by wyeliminować oszustwa i wystawianie fałszywych zaświadczeń, dopuszczających do pracy.