Niemiecki portal Reise-vor9 przeprowadził wśród swoich czytelników ankietę, w której zapytał o ich przewidywania dotyczące 2023 roku w turystyce. 60 procent pracowników biur agencyjnych i 56 procent zatrudnionych w biurach podróży uważa, że w przyszłym roku chęć podróżowania u Niemców będzie ważnym czynnikiem kształtującym rynek. Co szósty ankietowany podkreśla jednak, że duże znaczenie będą mieć ceny.

Co ciekawe, na kwestię tę branża spogląda w dwojaki sposób – o ile część martwi się, że może się to przełożyć na niższy popyt, o tyle inni uważają, że wyższe koszty wyjazdów zrekompensują mniejszą liczbę klientów.

Generalnie 60 procent respondentów reprezentujących agentów i 54 procent z biur podróży potwierdza, że inflacja będzie miała w 2023 roku duży wpływ na decyzje klientów. Są oni również zdania, że w dalszym ciągu rynek będzie charakteryzował się zakupami robionymi w ostatniej chwili (tak uważa około 50 procent ankietowanych organizatorów i 36 procent agentów). Do tego 30 procent agentów i 38 procent touroperatorów obawia się ponownie kłopotów z opóźnieniami lotów, spowodowanych kłopotami lotnisk z zapewnieniem obsługi pasażerów.

Czytaj więcej

Kayak: W 2023 roku warto wybrać się do Warszawy albo Krakowa

Szacunki dotyczące znaczenia napięć politycznych dla działalności turystycznej w nadchodzącym roku są bardzo zróżnicowane. 51 procent pracowników touroperatorów uważa je za istotne, ale takie samo zdanie ma tylko 22 procent agentów. Z drugiej strony ich zdaniem klienci nie będą przywiązywać dużej wagi do kwestii ochrony środowiska w tym roku. O znaczeniu tego aspektu przekonanych jest 21 procent organizatorów i 8 procent agentów.

W ankiecie Reise-vor9 wzięło udział około 350 specjalistów z branży turystycznej i pracowników branży hotelarskiej, z których około 60 procent pracuje w sprzedaży.