Zielone światło dla podróżnych – na razie Europa, wkrótce świat

Komisja Europejska przedstawiła 13 maja 2020 r. pakiet wytycznych i zaleceń w sprawie stopniowego zniesienia ograniczeń w podróżowaniu i umożliwienia działalności przedsiębiorstwom turystycznym, z zachowaniem niezbędnych środków zdrowotnych. W pakiecie są między innymi ramy wspierające stopniowe przywracanie transportu przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa pasażerów i personelu.

Publikacja: 14.05.2020 14:29

Zielone światło dla podróżnych – na razie Europa, wkrótce świat

Foto: Fot. AFP

Środki mające powstrzymać epidemię doprowadziły do drastycznego ograniczenia działalności transportowej. Dla przykładu – w połowie kwietnia ruch lotniczy był mniejszy o około 90 procent niż rok wcześniej, kolejowe przewozy pasażerskie zmniejszyły się o 85 procent, regionalne koleje pasażerskie o 80 procent, korzystanie ze statków wycieczkowych i pasażerskich – o 90 procent.

CZYTAJ TEŻ: Komisja Europejska: Vouchery są złe, otwieranie granic dobre

Zdrowie obywateli, w tym pracowników transportu i pasażerów, pozostanie priorytetem, jednak powoli zaczniemy podróżować. Najpierw po Europie, a wkrótce i po świecie. Jednak bez wątpienia stopniowe przywracanie usług transportowych i łączności będzie w pełni zależne od ocen epidemiologicznych i zastosowania szczepień przeciw Covid-19.

Wytyczne Komisji Europejskiej składają się z ogólnych zasad mających zastosowanie do wszystkich usług transportu i z konkretnych zaleceń dla każdego jego rodzaju. Wszystkie rodzaje usług transportowych powinny być stopniowo wznawiane z zastrzeżeniem faktycznego wdrożenia proporcjonalnych i skutecznych środków ochrony zdrowia pracowników transportu i pasażerów. Przy tym procedury ochrony powinny być stale monitorowane, tak aby mogły, w stosownych sytuacjach, zostać ponownie ocenione i dostosowane do zmieniającej się sytuacji. Tam, gdzie istnieje kilka możliwości osiągnięcia porównywalnych skutków zapewnienia zdrowia pracowników i pasażerów, należy wybierać najmniej kosztowną.

Zaleca się wzmożone i regularne czyszczenie, dezynfekowanie i wentylowanie węzłów transportowych i pojazdów, zamiast stosowania całkowitego zakazu. Należy wzmocnić utrzymanie niezakłóconego przepływu i zabezpieczenia dostaw towarów, w tym maksymalnie 15 minut dla przekraczania granic zielonego pasa ruchu.

W celu umożliwienia bardziej świadomego planowania podróży, przewoźnicy i dostawcy powinni udostępnić informacje na temat średnich wskaźników obłożenia poszczególnych połączeń lub godzin. Będzie to szczególnie ważne dla usług bez rezerwacji miejsc i lokalnego transportu publicznego. Takie informacje należałoby udostępnić online, w tym za pośrednictwem przeznaczonych do tego aplikacji mobilnych.

Komisja Europejska zwraca uwagę, że należy przemyśleć nowe rozwiązania w dziedzinie mobilności w miastach. Na przykład przez rozbudowę chodników i ścieżek rowerowych, dostosowanie rozkładów jazdy i przyśpieszenie rozwoju innowacyjnych technologii zarządzania przepływami pasażerów i unikania zatłoczenia.

Komisja zachęca i wspiera rozwój i wdrażanie nowych rozwiązań i środków w zakresie mobilności w miastach. Nie ma nic przeciwko wprowadzeniu nowych przepisów dotyczących praw i obowiązków przewoźników, np. odmowy dostępu do węzła transportowego lub pojazdu osobom bez masek ochronnych lub, jeśli jest przekroczona maksymalna liczba pasażerów. Z zastrzeżeniem, że zasady te powinny być jasne i niedyskryminujące.

Pracowników transportu, którzy odegrali kluczową rolę w kryzysie, wspierali funkcjonowanie łańcuchów dostaw, repatriację obywateli Unii Europejskiej i przemieszczanie się pracowników do pracy, nawet przy zwiększonym ryzyku dla ich zdrowia i dobrego samopoczucia, należy odpowiednio wyposażyć i przeszkolić.

Tam, gdzie jest to możliwe dystans między pasażerami i obowiązek noszenia masek powinien być utrzymywany tak długo, jak długo wymaga tego ogólna sytuacja zdrowotna.

Ważne jest zmniejszenie, w miarę możliwości, gęstości pasażerów w zbiorowych środkach transportu i w poczekalniach. Należy utrzymać lub dodać bariery ochronne w pojazdach i przy stoiskach biletowych, a także ustanawiać specjalne pasy ruchu lub w inny sposób zapewniać oddzielenie przepływów pasażerów w portach, na lotniskach, dworcach kolejowych, przystankach autobusowych, miejskich węzłach transportu publicznego itp.

Zarządzający infrastrukturą transportową powinni usuwać urządzenia zachęcające do siadania (np. ławki, stoły) lub przynajmniej ponownie rozmieścić je tak, żeby zapewnić korzystającym z nich odpowiedni dystans.

Ważne jest informowanie pasażerów o zalecanych zachowaniach, na przykład częstym myciu rąk lub ich dezynfekowaniu, utrzymywaniu odpowiedniej odległości itp. oraz o dostępnych środkach ochrony w węzłach transportowych i rodzajach transportu. Obligatoryjne pozostaje dezynfekowanie rąk w każdym miejscu infrastruktury transportowej.

Osoby niepełnosprawne lub o ograniczonej sprawności ruchowej, a także starsze, powinny mieć pierwszeństwo w transporcie. Podobnie pracownicy transportu, którzy udzielają pomocy osobom niepełnosprawnym.

Istotne jest zapewnienie wdrożenia procedur w węzłach transportowych dotyczące natychmiastowej izolacji osoby z podejrzeniem zakażeń COVID-19. W tym celu trzeba wyznaczyć bezpieczne obszary, specjalny, przeszkolony personel z odpowiednim wyposażeniem ochronnym.

Placówki medyczne i personel medyczny (np. na lotniskach, w portach) powinny zostać wzmocnione, aby poradzić sobie ze wzrostem natężenia ruchu, gdy ograniczenia będą zniesione.

Komisja zaleca elektroniczną sprzedaż biletów i rezerwację miejsc, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu do sprzedaży biletów osobom, które nie mają dostępu do środków elektronicznych. Należy ograniczyć w pojazdach sprzedaż żywności i napojów.

Sklepy wolnocłowe, powinny kontrolować liczbę klientów, kupujących w tym samym czasie i zapewniać regularne czyszczenie i dezynfekowanie lokali, sprzętu i towarów, barier między klientami, wystarczającą liczbę kas, możliwość dezynfekowania rąk na całej powierzchni handlowej.

Komisja zaleca również wprowadzenie dobrowolnej aplikacji mobilnej dla pasażerów w celu wykrywania i przerywania łańcuchów zakażeń. Podkreśla, że śledzenie kontaktów powinno być ściśle ograniczone do celów postępowania z epidemią Covid-19.

Środowisko podróżowania całkowicie wolne od ryzyka nie jest możliwe, ale to ostatnie powinno być w miarę możliwości zminimalizowane przez cały czas trwania epidemii. Do czasu opracowania skutecznej i powszechnie dostępnej szczepionki trzeba mieć świadomość zagrożeń, a zwłaszcza ryzyka, że druga fala zarażeń stworzy nowe ogniska choroby – przestrzega Komisja Europejska.

Dorota Chrabota

Środki mające powstrzymać epidemię doprowadziły do drastycznego ograniczenia działalności transportowej. Dla przykładu – w połowie kwietnia ruch lotniczy był mniejszy o około 90 procent niż rok wcześniej, kolejowe przewozy pasażerskie zmniejszyły się o 85 procent, regionalne koleje pasażerskie o 80 procent, korzystanie ze statków wycieczkowych i pasażerskich – o 90 procent.

CZYTAJ TEŻ: Komisja Europejska: Vouchery są złe, otwieranie granic dobre

Pozostało 93% artykułu
Przejazdy
Bruksela: Zmusić koleje do sprzedawania biletów przez agentów internetowych
Przejazdy
Lotnisko Chopina – w lipcu najlepsze wyniki od początku pandemii
Przejazdy
Wizz Air: W sierpniu będziemy latać jak przed pandemią
Przejazdy
Lotnisko Chopina: W marcu czartery rosły nam najmocniej
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Przejazdy
Zakaz lotów przedłużony do końca roku