Wystawa pokazuje po raz pierwsze obiekty wydobyte z miast Heraklion (Thonis) i Kanopus. Naczynia, biżuteria, statuetki sakralne przedstawiające bóstwa egipskie i greckie - to wszystko czekało cierpliwie na dnie morza. Listę uzupełniają: naczynia, monety i obiekty świadczące, że spotykało się tu wiele kultur. Są tu bowiem artefakty rzymskie, greckie czy pamiątki po chrześcijanach z Bizancjum.

Wrażenie robi ogromna statua egipskiego boga przypływów. Liczący sobie pięć metrów wizerunek zrobiony z czerwonego granitu witał przybijające do brzegu statki. Podobnych monumentalnych posągów jest tu jeszcze kilka. Komputerowe symulacje pokazują zaś, jak oba miasta wyglądały w czasach swej świetności.