W Rosji już niedługo może być wprowadzony obowiązek posiadania tablic rejestracyjnych przez furmanki, karety i sanie. Furmani będą więc musieli wyrabiać prawa jazdy. W myśl nowego prawa pasażerowie weselnych lub turystycznych wozów będą zmuszeni zaś kupować bilety.

Rządowa "Rossijskaja Gazieta" informuje, że nowe regulacje ministerstwo transportu chce wprowadzić już w 2018 roku. Proponuje się, aby każdy rosyjski region samodzielnie określał zasady przewozu ludzi pojazdami zaprzęgowymi. Zajmie się też organizacją kursów prawa jazdy dla woźniców i dorożkarzy oraz określi gatunki zwierząt, które będą mogły ciągnąć wozy. Wyznaczy również drogi, po których takie pojazdy będą mogły się poruszać.

Ci, którzy nie podporządkują się nowym przepisom, muszą liczyć się z karami. Dla przykładu za przewóz ludzi furmanką zaprzęgniętą w zwierzę nieobjęte rządowym spisem będzie grozić mandat w wysokości 10 tysięcy rubli, czyli 500 złotych. Mają też być wprowadzone kary za wyjazd na drogę niesprawnymi saniami czy wozami konnymi. Gazeta podaje, że nowe zasady mają przede wszystkim uregulować przewozy turystyczne.