Trybunał zauważył w swoim orzeczeniu, że wiele linii lotniczych oferuje obecnie loty po możliwie najniższej cenie. W ramach tego modelu biznesowego transport bagażu jest uznawany za uzupełniającą usługę, dlatego linie lotnicze mogą pobierać dodatkową opłatę za nią.

Sędziowie wskazują też, że "nie można wykluczyć, iż niektórzy pasażerowie wolą podróżować bez nadanego bagażu, aby ograniczyć koszt biletu lotniczego. Z tego względu usługa związana z transportem bagażu nie może być uważana za obowiązkową czy konieczną" - ocenił Trybunał.

Jednocześnie uznał, że linie lotnicze nie mogą pobierać dodatkowych opłat za transport bagażu podręcznego (co jest częścią usługi, związanej z transportem pasażera), pod warunkiem, że bagaż taki odpowiada wymogom związanym z wagą i wymiarami oraz zasadom bezpieczeństwa.

Orzeczenie Trybunału to odpowiedź na pytanie, skierowane przez hiszpański sąd administracyjny i dotyczące kary finansowej, jaką urząd ochrony konsumentów w hiszpańskim regionie Galicja nałożył na linie lotnicze Vueling Airlines za obciążenie pasażera osobną opłatą za nadany bagaż. Vueling miał zapłacić 3 tys. euro.