Jak informuje biuro prasowe MSZ, Bartosz Cichocki jest absolwentem Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Od lat specjalizuje się w problematyce wschodniej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Ośrodku KARTA, Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia jako analityk polityki regionalnej Rosji, w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych jako koordynator programu Rosja-Eurazja, a także w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego jako specjalista ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Rosji, a następnie jako naczelnik wydziału spraw międzynarodowych.

W latach 2015–2016 Bartosz Cichocki pracował w Ambasadzie RP w Moskwie, odpowiadając za stosunki dwustronne i kontakty prasowe. Po powrocie do kraju pełnił funkcję doradcy Szefa Agencji Wywiadu.

Od maja 2017 r. był podsekretarzem stanu w MSZ odpowiedzialnym za politykę bezpieczeństwa, politykę wschodnią oraz amerykańską.