GUS policzył turystów zagranicznych i krajowych korzystający z bazy noclegowej w Polsce. Od stycznia do maja skorzystało z niej 9,3 miliona turystów, w tym 2,2 miliona to turyści zagraniczni.

Najwięcej zagranicznych gości przyjechało z Niemiec (605,5 tys.). Na drugim miejscu znaleźli się turyści z Wielkiej Brytanii (211,2 tys.), a na trzecim z Ukrainy (184,1 tys.).

Najrzadziej można u nas spotkać turystów z Cypru - w pierwszych pięciu miesiącach tego roku przyjechało ich do Polski tylko 1299.