Prace nad Lotniskiem Centralnym ruszą z nowym rokiem

Od początku 2018 roku powinny rozpocząć się prace nad pierwszym etapem studium wykonalności Portu Solidarność, które jednocześnie umożliwią przygotowanie międzynarodowego konkursu na koncepcję architektoniczną portu - zakłada rząd

Aktualizacja: 30.11.2017 07:22 Publikacja: 30.11.2017 06:58

Prace nad Lotniskiem Centralnym ruszą z nowym rokiem

Foto: Pixabay

Na początku listopada rząd przyjął uchwałę ws. "Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej". Nowe lotnisko ma powstać między Łodzią a Warszawą i ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Po pierwszym etapie budowy ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln. Port ma powstać na ok. 3000 ha gruntów. Obiekt wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i kolejową ma kosztować ok. 30-35 mld złotych. Do końca 2019 roku mają trwać prace przygotowawcze, a sam port ma być budowany przez kolejnych osiem lat, czyli powinien być otwarty w 2027 roku.

Harmonogram budowy Portu Solidarność zakłada, że doradcy techniczni przygotują etapowo przyjmowane studium wykonalności projektu.

"Równolegle powinny rozpocząć się pilne prace nad przygotowaniem ustawy usprawniającej proces inwestycyjny. Aby projekt mógł zostać wykonany, konieczne jest, aby ustawa została przyjęta i weszła w życie jeszcze w tym roku. W tym roku również powinien zostać wybrany doradca (lub doradcy) techniczny wspierający rząd i powołane przez niego spółki w realizacji przedsięwzięcia"- czytamy w Koncepcji.

Dodano, że "od początku 2018 r. powinny rozpocząć się prace nad pierwszym etapem studium wykonalności, które jednocześnie umożliwią przygotowanie międzynarodowego konkursu na koncepcję architektoniczną portu". "Czas trwania prac w tym zakresie nie powinien przekroczyć trzech miesięcy, jeżeli uwzględnić, że w tym okresie będą już znane aktualizacje prognoz ruchu oraz analizy lokalizacyjnej" - napisano.

Jak zapisano, rozstrzygnięcie konkursu na koncepcję architektoniczną, a zarazem zakończenie drugiego etapu współpracy z doradcą technicznym, powinno nastąpić po upływie czterech miesięcy. Następny etap to równoległe prace nad koncepcją architektoniczną prowadzone przez wybraną pracownię we współpracy z doradcą/doradcami technicznymi (które powinny trwać ok. 12 miesięcy) oraz przygotowanie kolejnego etapu studium wykonalności przez doradcę/doradców technicznych.

"Ten kolejny etap prac powinien zakończyć się po dziewięciu miesiącach oraz umożliwić rozpoczęcie przetargu na wybór wykonawcy w modelu Projektuj-Wybuduj. Z sześciu miesięcy przewidzianych na wskazany przetarg trzy miesiące przypadałyby na okres przed ostatecznym przyjęciem koncepcji architektonicznej, trzy kolejne natomiast na okres po przyjęciu tej koncepcji" - założono.

Ostatni etap prac doradcy będzie realizowany równolegle z tokiem przetargu. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi po zakończeniu postępowania środowiskowo-lokalizacyjnego oraz rozpocznie trwający do 84 miesięcy okres prac budowlano-projektowych, po którym nastąpi dziewięciomiesięczny okres odbiorów i przygotowywania Portu Solidarność do przejęcia ruchu z Lotniska Chopina w Warszawie. Z przeniesieniem ruchu związane jest m.in. ze szkoleniami i testowaniem sprzętu. Harmonogram zakłada zakończenie prac pod koniec 2026 roku.

W dokumencie zapisano, że pełnomocnik ds. CPK jest zobowiązany do przedstawiania Radzie Ministrów nie rzadziej niż raz na pół roku informacji o realizacji przedsięwzięcia, w tym m.in. o stopniu osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych oraz o ewentualnych zagrożeniach dla jego realizacji.

Na początku listopada rząd przyjął uchwałę ws. "Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej". Nowe lotnisko ma powstać między Łodzią a Warszawą i ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Po pierwszym etapie budowy ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln. Port ma powstać na ok. 3000 ha gruntów. Obiekt wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i kolejową ma kosztować ok. 30-35 mld złotych. Do końca 2019 roku mają trwać prace przygotowawcze, a sam port ma być budowany przez kolejnych osiem lat, czyli powinien być otwarty w 2027 roku.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: W Grecji Mitsis nie do pobicia
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017 pomaga w pracy agenta
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: „Strelicje" pokonały „Ślicznotkę"
Turystyka
Turcy mają nowy pomysł na all inclusive
Turystyka
Włoskie sklepiki bez mafijnych pamiątek
Lotniska
Tadeusz Syryjczyk: Rozbudowa lotniska w Radomiu to wyrzucanie pieniędzy