PIT: Interesów branży będziemy bronić w Europie

Organy administracji państwowej są nieprzychylne branży turystycznej i nie są skłonne do tworzenia sprzyjającego jej działalności prawa - ocenia Rada Naczelna Polskiej Izby Turystyki i zapowiada skargi do Komisji Europejskiej

Publikacja: 07.12.2016 15:12

PIT: Interesów branży będziemy bronić w Europie

Foto: Polska Izba Turystyki

Rady Naczelnej PIT obradowała 3 grudnia. Jak opisuje komunikat, omówiała palące problemy związane ze stosowaniem nowych przepisów o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym (TFG) i z pracami nad przeniesieniem do polskiego prawa nowej unijnej dyrektywy turystycznej.

Członkowie rady skrytykowali model TFG i tryb wprowadzenia ustawy o TFG. Byli zbulwersowani brakiem rzetelnego uzasadnienia przyjętej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki koncepcji funduszu. Zwracali uwagę, że rząd zwlekał do ostatniej chwili z publikacją rozporządzeń wykonawczych, opublikowano je dopiero wieczorem w przeddzień wejścia części przepisów ustawy w życie.

W tej sytuacji Rada Naczelna zobowiązała prezydium PIT do zwrócenia się do Ministerstwa Sportu i Turystyki z żądaniem naprawienia wadliwych mechanizmów w TFG. "Wymagane są w tym kierunku zdecydowane działania, w żadnym razie bowiem fundusz we wprowadzonym kształcie nie może być rozwiązaniem docelowym" - głosi komunikat. Podkreślono, że na tle podobnych systemów w Europie polskie rozwiązanie jest najgorsze.

Rada Naczelna negatywnie oceniła też przygotowania MSiT do zmiany ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Ministerstwo wprawadzie zaprezentowało przedstawicielom izby wstępny projekt, ale zrobiło to prawie rok od uchwalenia dyrektywy. Przedsiębiorców zrzeszonych w PIT niepokoi więc, że zostało zaledwie kilka miesięcy na przygotowanie, w tym na konsultacje ze stroną społeczną, projektu ustawy i jej uchwalenie. Ministerstwo przekazało projekt ustawy PIT zaledwie kilka dni przed spotkaniem konsultacyjnym w Falentach, w połowie października. "Czas ten był zbyt krótki, aby można było gruntownie zapoznać się z dokumentem i go przeanalizować" - uznali członkowie Rady Naczelnej.

Wskazują jednocześnie, że "brakuje należytego uzasadnienia projektu ustawy, wyjaśniającego racje, motywy i cele jej wprowadzenia. W projekcie znalazły się niektóre rozwiązania sprzeczne z dyrektywą, a niektóre postanowienia dyrektywy pominięto bez uzasadnienia".

Ministerstwo nie informuje także kiedy zamierza przygotować zapowiadaną, kompleksową, regulację problematyki turystycznej w jednej ustawie.

Przy okazji nowelizowania ustawy powinno się zdaniem PIT na nowo przemyśleć system zabezpieczeń finansowych dla klientów biur podróży. "O tym, że wdrożenie dyrektywy będzie okazją do kompleksowej zmiany tego systemu była mowa od wielu lat, a okazuje się, że znów zabraknie na to czasu i woli". Działacze mają pretensje do urzędników ministerialnych, że dopuszczają praktyków z PIT do współtworzenia prawa, ale poprzestają na "konsultacjach" czyli zbieraniu opinii.

Członkowie rady wysłuchali sprawozdania prezesa Pawła Niewiadomskiego ze spotkania w Falentach. Zgodzili się, że w proponowanym przez ministerstwo projekcie szereg zapisów narusza zasady nowej dyrektywy. Zobowiązali więc prezydium PIT, żeby wpłynęło wszelkimi możliwymi metodami na MSiT, by usunął niekorzystne zapisy z projektu.

"Rada Naczelna zobowiązała również prezydium PIT do przygotowania skargi do Komisji Europejskiej w sprawie naruszenia przez polskiego ustawodawcę prawa europejskiego (prawa do odliczania podatku VAT przy nabyciu usług noclegowych lub gastronomicznych przy odsprzedaży tych usług na zasadach ogólnych). Mimo korzystnego dla przedsiębiorców turystycznych wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie, Ministerstwo Rozwoju i Finansów nie usunęło naruszenia prawa. W dalszym ciągu zakaz odliczania podatku VAT od usług gastronomicznych oraz noclegowych obejmuje podatników nabywających te usługi w celu świadczenia usług turystycznych. Jeśli nie zmieni się to w najbliższej przyszłości, izba wystosuje w tej sprawie skargę do Komisji Europejskiej" - czytamy w komunikacie.

Zdaniem Rady Naczelnej organy administracji państwowej są "nieprzychylne branży turystycznej i nie są skłonne do stworzenia prawa sprzyjającego jej działalności. Polska Izba Turystyki zamierza więc szukać pomocy u wszystkich dostępnych instytucji przychylnych polskiej turystyce, w tym w instytucjach europejskich".

Członkowie Rady Naczelnej zajęli się też krytyką własnych szeregów. Są zawiedzeni słabym angażowaniem się przedstawicieli branży turystycznej w prace PIT. Ich aktywność jest słaba, "mimo że kwestii do rozwiązania jest mnóstwo".

"Niestety, nawet wśród osób bezpośrednio dotkniętych rozmaitymi problemami dominuje postawa roszczeniowa. (...) Jeśli przedsiębiorcy sami nie wywalczą sobie korzystniejszych warunków działania, nikt tego za nich nie zrobi. Aby sprawniej rozwiązywać problemy branży i zgłaszać je Radzie Naczelnej, warto podjąć działania w Komisji Problemowo-Statutowej, która została powołana podczas poprzednich posiedzeń Rady Naczelnej".

Rada omówiła też bieżące projekty i sprawy związane z funkcjonowaniem izby oraz jej biura wykonawczego (odbyła się tam w ostatnich tygodniach wymiana pracowników).

Prezes PIT poinformował też członków rady o stanie negocjacji z PLL LOT na temat fakturowania sprzedaży biletów lotniczych. Wybrano również członków komisji stałych i zespołów problemowych.

Rady Naczelnej PIT obradowała 3 grudnia. Jak opisuje komunikat, omówiała palące problemy związane ze stosowaniem nowych przepisów o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym (TFG) i z pracami nad przeniesieniem do polskiego prawa nowej unijnej dyrektywy turystycznej.

Członkowie rady skrytykowali model TFG i tryb wprowadzenia ustawy o TFG. Byli zbulwersowani brakiem rzetelnego uzasadnienia przyjętej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki koncepcji funduszu. Zwracali uwagę, że rząd zwlekał do ostatniej chwili z publikacją rozporządzeń wykonawczych, opublikowano je dopiero wieczorem w przeddzień wejścia części przepisów ustawy w życie.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: W Grecji Mitsis nie do pobicia
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017 pomaga w pracy agenta
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: „Strelicje" pokonały „Ślicznotkę"
Turystyka
Turcy mają nowy pomysł na all inclusive
Turystyka
Włoskie sklepiki bez mafijnych pamiątek
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?