Na czele Centrum Kompetencji Turystyki (Kompetenzzentrum Tourismus – KZT), które właśnie zaczęło działać przy niemieckim rządzie, stoi sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Energii Thomas Bareiss. W Niemczech nie ma oddzielnego resortu turystyki, branża podlega właśnie pod gospodarkę. KZT ma obserwować i analizować trendy ekonomiczne, technologiczne i społeczne pod kątem turystyki. Na tej podstawie eksperci będą doradzać ministerstwu, w jakim kierunku powinna zmierzać polityka turystyczna Niemiec.

Bareiss zapowiada, że KZT będzie prowadziło aktywny dialog z przedstawicielami sektora, ale też ze światem nauki. – Centrum Kompetencyjne Turystyki to także zaproszenie dla branży do współpracy przy kształtowaniu polityki naszego ministerstwie – mówi sekretarz stanu i dodaje, że poza określaniem trendów organ będzie też identyfikował wyzwania, przed jakimi stają przedsiębiorcy. Chodzi o to, by wskazywać im szanse, ale także by zrozumieć, jak będzie wyglądać turystyka w 2030 roku i co to oznacza dla tego sektora w Niemczech.

KZT działa praktycznie od początku tego roku, choć do tej pory pracowało za kulisami. Pierwszym zadaniem było przeprowadzenie badania „Turystyka w Niemczech w 2030 roku", które zrealizował instytut badawczy Phocuswright. Porównano w nim stan niemieckiej turystyki z innymi krajami. Jeden z wniosków jest taki, że mimo że odsetek osób korzystających ze smartfonów jest bardzo duży, to stosunkowo niewiele z nich rezerwuje wyjazdy przez urządzenia mobilne. Konkretnie udział ten wynosi 42 procent, podczas gdy średnia dla Europy to 51 procent. – W Niemczech nadal udział klasycznych biur agencyjnych w rezerwacjach jest wyjątkowo duży. Jednak cyfryzacja postępuje, co sprawia, że wiele firm będzie musiało dopasować swoje modele biznesowe lub odnaleźć się na nowo – podkreśla dyrektor KZT profesor Heinz-Dieter Quack.

Z badania Phocuswright wynika także, że w żadnym innym kraju nie rezerwuje się tak wielu wycieczek u touroperatorów. W przyszłości organizatorzy nadal będą odgrywać ważną rolę, ale wzrośnie znaczenie wycieczek składanych samodzielnie przez turystów. Przyszłość rynku kształtować ma technologia, mowa głównie o wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Niemieccy politycy dostrzegają gospodarcze znaczenie turystyki. W zeszłym roku przychody z turystyki stanowiły 4 procent PKB Niemiec, a turyści skorzystali z 460 milionów noclegów, co było rekordową liczbą.

Przetarg na stworzenie KZT rozpisano jesienią 2017 roku. Jego stworzenie powierzono firmie Project M i jej partnerom Netzvitamine, Destinet, Neusta Grafenstein i Rogl Consult. Centrum finansowane będzie przez dwa lata przez Ministerstwo Gospodarki i Energii, budżet wynosi prawie milion euro.