Art. 24 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861) zezwolił od 15 maja autokarom, busom i taksówkom zabierać na pokład tylu pasażerów, ile mają miejsc. Z jednym wyjątkiem – pojazdy do przewozu ponad siedmiu, ale nie więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą, mogły wypełniać się tylko w połowie.

Rzecznik MŚP Adam Abramowicz w piśmie do ministra zdrowia zaapelował o zniesienie tego „zbyt restrykcyjnego, nieuzasadnionego i niespełniającego zakładanych celów” ograniczenia. Jak dowiadujemy się z dzisiejszego komunikatu, skutecznie.

CZYTAJ WIĘCEJ: Rzecznik MŚP: Trzeba znieść limit pasażerów dla najmniejszych przewoźników

„W wyniku interwencji Rzecznika MŚP przepisy w przedmiotowym zakresie zostały uchylone rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 905). Tym samym od 15 maja 2021 r. w pojazdach samochodowych przeznaczonych do przewozu powyżej siedmiu osób i nie więcej niż dziewięciu osób (łącznie z kierowcą) można przewozić tylu pasażerów, ile jest w pojeździe miejsc” – czytamy w komunikacie.