Jednocześnie spadło obłożenie - z 62,2 procent w 2022 roku do 56,2 procent w roku ubiegłym. Dla porównania, w 2019 roku było to 65,4 procent - pisze gazeta „Hurriyet” w elektronicznym wydaniu, powołując się na dane Stowarzyszenia Tureckich Hoteli TÜROB.

Największe zmiany objęły obiekty w Antalyi nad Morzem Śródziemnym. W zeszłym roku przyjęła ona rekordową liczbę 15,7 miliona turystów zagranicznych. Miasto odwiedziło około 3,46 miliona Rosjan, co oznaczałowzrost o 14 procent w porównaniu z 2023 rokiem. Niemcy stanowili drugą co do wielkości grupę zagranicznych urlopowiczów – 3,36 mln, co przekłada się na 19-procentowy wzrost w porównaniu z 2022 rokiem. Brytyjczyków było 1,3 miliona, czyli o 15 procent więcej niż przed rokiem.

TÜROB podaje też, że w Stambule ADR wyniósł 143,5 euro, co oznacza wzrost z 136,5 euro w roku poprzednim, natomiast RevPAR spadł ze 101,8 euro do 93,52 euro. Wskaźnik obłożenia hoteli w Stambule zmniejszył się z 74,6 procent do 65,2 procent.

Zdaniem Kaana Kavaloğlu, prezesa Śródziemnomorskiego Stowarzyszenia Hotelarzy i Operatorów Turystycznych (AKTOB), działania podejmowane przez rząd na rzecz obniżenia inflacji pomogą ustabilizować koszty i ceny hoteli. Jak dodaje, turecka branża turystyczna szybko otrząsnęła się ze skutków pandemii.

ADR w hotelach w całej Europie wzrósł z 132,3 euro w 2022 roku do 142,8 euro, przy wzroście RevPAR o 16 procent do 98,66 euro. Wskaźnik obłożenia hoteli zwiększył się natomiast z 64,5 procent w 2022 roku do 69,1 procent w roku ubiegłym.