Loty mają odbywać się od listopada, dwa razy w tygodniu.