Minister sportu i turystyki powołał zespół ds. przeprowadzenia naboru na stanowisko prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej - czytamy w opublikowanym wczoraj rozporządzeniu.

W ramach tego zadania ma on ocenić zgłoszenia pod kątem wymogów formalnych, zorganizować rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami i ocenić ich kompetencje kierownicze, wiedzę i doświadczenie zawodowe, a następnie przedstawić ministrowi najwyżej ocenione kandydatury (nie więcej niż trzy).

Czytaj więcej

Rafał Szlachta odwołany ze stanowiska prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej

Jeśli zespół tak zdecyduje, kandydatów oceniać może także osoba spoza zespołu mająca odpowiednie kwalifikacje.

W skład zespołu weszli dyrektor departamentu turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki Dominik Borek (jako jego przewodniczący) oraz dyrektor departamentu rybołówstwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marta Rabczyńska-Kapcińska i zastępca dyrektora departamentu handlu i współpracy międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Tomasz Salomon.

Powołanie zespołu to dopiero pierwszy krok na drodze do wyłonienia prezesa POT. Teraz minister musi jeszcze ogłosić sam konkurs na to stanowisko.

Czytaj więcej

Anna Salamończyk-Mochel na czele POT. Do czasu wybrania nowego prezesa

Polska Organizacja Turystyczna nie ma prezesa od grudnia 2021 roku, kiedy to minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk odwołał z tego stanowiska Rafała Szlachtę. POT-em kieruje tymczasowo wiceprezes Anna Salamończyk-Mochel.