Przez pierwsze 7 miesięcy tego roku Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” uzyskało 506,7 mln złotych przychodu ze sprzedaży biletów. To o 51,3 mln złotych więcej niż w tym samym czasie rok wcześniej (wzrost o 11,3 procent). Zysk netto przedsiębiorstwa wyniósł 184,9 mln złotych i był o 25,8 mln złotych wyższy niż w pierwszych siedmiu miesiącach roku 2016.

Zysk operacyjny EBIDTA na koniec lipca wyniósł 295,9 mln złotych, a wskaźnik obrazujący stosunek kosztów działalności operacyjnej do przychodów utrzymał się na poziomie 58 procent.

Na dobre tegoroczne wyniki wpłynął przede wszystkim wzrost ruchu lotniczego. Liczba pasażerów obsłużonych na Lotnisku Chopina wyniosła ponad 8,7 mln, z czego duży odsetek (23,7 procent) stanowili pasażerowie tranzytowi. Liczba pasażerów krajowych zwiększyła się o 70,1 procent.

Przedsiębiorstwo odnotowało też wzrost przychodów z działalności pozalotniczej. Sięgnęły one 164,1 mln złotych. To o 13 mln złotych więcej niż w tym samym czasie w roku 2016. Udział tej kategorii przychodów w całej puli sięgnął 32,4 procent. Najmocniej wzrosły przychody z parkingów (34 procent) i usług dodatkowych premium – korzystania z salonów Executive Lounge, VIP Line i Fast Tracków (45,5 procent). Znaczną część przychodów ze sprzedaży usług, 29,8 procent, wygenerowali też przewoźnicy regularni mający na Lotnisku Chopina bazy operacyjne.

Przez pierwsze 7 miesięcy 2017 roku z 89,01 do 98,47 wzrosła też na Lotnisku Chopina liczba pasażerów przypadających na jedną operację lotniczą.

Dzięki uruchomieniu rejsów do Zielonej Góry także w tym porcie dostrzec można pozytywne trendy: przychody z usług lotniczych wzrosły o 36,1 procent, z zarządzania obsługą naziemną – o 21,6 procent, a z usług pozalotniczych – o 7,6 procent.