Stowarzyszenie Rady Przedstawicieli Linii Lotniczych w Polsce powiększyło się o kolejnego członka. – Do grona przewoźników dołączyła linia lotnicza Wizz Air – informuje prezes zarządu BARIP Andrzej P. Kobielski. BARIP liczy już 27 członków i skupia praktycznie wszystkie modele biznesowe linii lotniczych w Polsce, zarówno przewoźników regularnych, obsługujących ruch turystyczny, niskokosztowych i linie o charakterze general aviation – dodaje prezes Kobielski.

Przystąpienie linii Wizz Air do BARIP to bardzo ważny krok dla rozwoju naszej organizacji, umożliwia on pozyskanie nowych podmiotów, a także ułatwia podejmowanie coraz skuteczniejszych działań zmierzających do spójności na rynku przewozów lotniczych w Polsce. Dodatkowo optymalizuje koszty ponoszone przez linie lotnicze – komentuje dyrektor wykonawczy BARIP Magdalena Mossakowska Borys.