Betlej: W niektórych krajach turystycznych wzrastają zakażenia i wracają obostrzenia

W ostatnim tygodniu zakażenia spadały w Hiszpanii, Włoszech, Turcji, na Malcie i Cyprze. Rosły natomiast w Portugalii, Tunezji, Chorwacji, Albanii, Bułgarii i Grecji. Dość mocno zwyżkowały też w Egipcie – wylicza ekspert.

Publikacja: 28.08.2021 19:54

Betlej: W niektórych krajach turystycznych wzrastają zakażenia i wracają obostrzenia

Foto: AFP

Od niecałych dwóch miesięcy zwracamy uwagę na wręcz niewyobrażalnie korzystną sytuację epidemiczną Polski, zwłaszcza na tle krajów Europy Zachodniej, w których średni ważony tygodniowy wskaźnik zakażeń bywał od 51 do 100 razy większy niż w Polsce. W ostatnim tygodniu ten wskaźnik pokazał różnicę 48-krotną na korzyść Polski – pisze w cotygodniowym materiale poświęconym wpływowi epidemii na turystkę wyjazdową prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej.

„Przez usilną kampanię proszczepionkową władze przysłoniły ludziom znaczenie stosowania się do obostrzeń. Bardzo duży nacisk propagandowy na maksymalizację procesu szczepień jest oczywiście generalnie słuszny, ale (…) wielu obywateli po powrocie z wakacji, gdy panowało zwykłe dla tego okresu przeciwepidemiczne rozprzężenie, przeniosło bardziej luźne sposoby zachowania na grunt codziennego funkcjonowania” – wskazuje Betlej.

CZYTAJ TEŻ: Betlej: Ogłosić trzecie szczepienie. Przyspieszy pierwsze i drugie

Jak opisuje, w sklepach widać znaczny wzrost liczby ludzi bez maseczek, a personel wielu sklepów przestał dyscyplinować klientów i nakłaniać ich do zachowań zgodnych z przepisami.

Można założyć, że lekceważenie restrykcji i niechęć do szczepienia się spowodują w kolejnych tygodniach utratę przez Polskę przewagi epidemicznej nad krajami Zachodu.

Ewidentnym błędem władzy w tej sytuacji – pisze autor – jest przedłożenie w oficjalnym przekazie namawiania do szczepień nad podkreślaniem konieczności przestrzegania obostrzeń przeciwepidemicznych. O ile szczepienia mają bowiem znaczenie długofalowe, o tyle przestrzeganie obostrzeń jest konieczne ze względu na efekt w krótszym terminie.

Dalej ekspert poświęca kilka akapitów materiału przypomnieniu, jak Polska dochodziła w ostatnich miesiącach do obecnego wyniku. Wreszcie pisze: „W ostatnim tygodniu, stosownie do wyprzedzających zapowiedzi o wyhamowaniu, a potem odwróceniu trendu poprawy tygodniowego wskaźnika nowych zakażeń wykazał on szósty od połowy lipca kolejny wzrost, tym razem z 32,7 do 36,1 nowych zakażeń na milion mieszkańców. W następnych tygodniach skala zwyżek wskaźnika zapewne przyspieszy, ale i tak powinien on być jeszcze przez jakiś czas przynajmniej kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt razy mniejszy od jego średniej wartości dla krajów Zachodniej Europy.

Dla zilustrowania różnic między Polską a unijnymi krajami ją otaczającymi publikuje infografikę.
Masywniejsze niebieskie słupki oznaczają w niej średni wskaźnik liczby zachorowań (lewa skala), a węższe słupki czerwone średni wskaźnik liczby zgonów, który w celu lepszej wizualizacji przedstawiony jest w dostosowanej skali prawej.

""

Traveldata

turystyka.rp.pl

Jak co tydzień Betlej odtwarza też przebieg walki z epidemią koronawirusa w Izraelu. Doświadczenia Izraela pokazują, że wysoki stopień zaszczepienia mieszkańców – liczba zaszczepionych jedną dawką osiągnęła ponad 5,9 miliona, czyli 65,2 procent populacji, a dwoma dawkami sięgnęła 5,44 miliona, czyli 60,2 procent ogółu obywateli – wcale nie musi oznaczać zgaszenia pandemii. W ostatnim tygodniu wskaźnik liczby zakażeń podniósł się w tym kraju o 23 procent z 4336 do 5336 wypadków na milion mieszkańców i jest prawie 148-krotnie wyższy niż w Polsce. W Europie „dawałby on pierwsze miejsce na liście 33 najbardziej infekujących się krajów, nawet przed Cyprem i Wielką Brytanią”.

Przyspieszyć trzecie szczepienie

Dla porównania w Polsce liczba zaszczepionych wyniosła 19,05 mln osób (50,2 procent społeczeństwa), a dwoma 18,46 mln (48,6 procent). W ostatnim tygodniu łączna liczba osób zaszczepionych pierwszą lub drugą dawką sięgnęła 495 tysięcy osób (we wcześniejszych tygodniach 460, 690 i 810 tysięcy), czyli w relacji do liczby ludności 1,74-krotnie więcej niż w Izraelu – opisuje autor.

Przywołuje też przykład Wielkiej Brytanii, w której w ostatnim tygodniu łączna liczba zaszczepionych pierwszą lub drugą dawką osiągnęła 1,43 miliona (poprzednio 1,42 mln), czyli w relacji z liczbą ludności około 1,61-krotnie więcej niż w Polsce.

ZOBACZ TEŻ: Betlej: Paradoks – szczepienia idą słabo, a zakażeń ciągle mało

Mimo znacznie mniejszego zaawansowania szczepień w naszym kraju Wielka Brytania ma obecnie wskaźnik zakażeń koronawirusem 92 razy wyższy.

Wniosek Betleja – szczepienia są ważne, ale przestrzeganie restrykcji też.

Wobec słabnięcia społecznej dyscypliny w przestrzeganiu antyepidemicznych obostrzeń władze powinny rozważyć przyspieszenie decyzji o trzeciej dawce szczepionek, przynajmniej dla niektórych grup społeczeństwa.

„Mogłoby to dodatkowo wpłynąć na podejmowanie decyzji o przyjęciu preparatu przez osoby dotychczas zupełnie niezaszczepione zaniepokojone odjeżdżaniem im zaszczepionej części społeczeństwa oraz potencjalną penalizacją w dostępie do wielu usług, czyli tzw. ostatnio segregacją sanitarną.

Sytuacja taka sugeruje też energiczne akcje promowania szczepień, jak również przeznaczenie na nie większej ilości środków w celu zredukowania perspektywicznie zgubnych zarówno zdrowotnych, jak i gospodarczych skutków czwartej fali epidemii” – kończy tę część materiału Betlej.

Przegląd sytuacji epidemicznej

W kolejnej części robi przegląd wyników pandemicznych w monitorowanych przez Traveldatę krajach Europy i wybranych krajach na świecie. Tekst uzupełnia infografikami – mapami, wykresami i tabelą. Przy czym wprowadza podział na rynki emisyjne i docelowe, czyli te które więcej turystów wysyłają za granicę i te, które ich przyjmują.

""

turystyka.rp.pl

Obecnie – pisze prezes Traveldaty – najwyższy współczynnik zakażeń w krajach źródłowych powrócił tam, gdzie najwcześniej dotarła nowa, bardziej zaraźliwa mutacja koronawirusa zwana wariantem delta, czyli do Wielkiej Brytanii i Irlandii. W minionym tygodniu odnotowano tam dalsze jego wzrosty odpowiednio z 2912 do 3316 oraz z 2500 do 2520 przypadków na milion mieszkańców.

Wysoką pozycję pod względem liczby zakażeń nadal utrzymuje Francja, w której po wcześniejszych wahaniach wskaźnik nieco się obniżył (z 2539 do 2276) zapewne wskutek wprowadzonych tam antyepidemicznych obostrzeń nakierowanych na przeciwdziałanie lawinowemu wzrostowi liczby zakażeń i zwalczanie epidemii, takich jak ograniczenia w dostępie m.in. do lokali gastronomicznych i budynków użyteczności publicznej dla osób niezaszczepionych.

W niektórych pozostałych krajach tej grupy wskaźniki zakażeń również wzrosły, w tym relatywnie najbardziej w Szwajcarii (z 1310 do 1880) i Słowenii (z 400 do 1008), a w mniejszym stopniu w Belgii (z 1138 do 1190) i Holandii (z 942 do 988).

Relatywnie korzystne wskaźniki w grupie krajów zachodnioeuropejskiej nadal konsekwentnie utrzymują Niemcy (569) i Austria (867), w których generalnie przestrzeganie zarządzeń i zaleceń władz przez społeczeństwo są znaczne.

Obecna wartość wskaźnika zakażeń w Polsce (36,1) jest ósmą najniższą od czasu wczesnej fazy pierwszej fali pandemii w trzecim tygodniu marca 2020 (13,4), jak również zdecydowanie korzystniejszą od minimalnego współczynnika pomiędzy pierwszą (wiosenną) i drugą (jesienną) falami pandemii, która wystąpiła w drugim tygodniu września 2020 roku i wyniosła 88.

Ze wszystkich na bieżąco monitorowanych 37 krajów źródłowych i docelowych korzystniejszy wskaźnik zakażeń występuje jedynie w Egipcie (9,64).

""

turystyka.rp.pl

Dla Polski wskaźnik liczby zgonów (0,45) był w ostatnim tygodniu nadal zdecydowanie niższy od średniego wskaźnika dla zachodnioeuropejskich krajów źródłowych (5,4), i wyraźnie niższy od wskaźnika dla naszej części Europy (z wyłączeniem Rosji), który w ostatnim tygodniu wyniósł 2,95 – relacjonuje dalej Betlej.

Co więcej, w ostatnim tygodniu wskaźnik liczby zgonów dla Polski pierwszy raz w historii pandemii spadł do najniższej wartości spośród wszystkich 37 monitorowanych krajów źródłowych i docelowych, niższej nawet od tradycyjnie bardzo niskiego wskaźnika liczby zgonów dla Egiptu (0,51).

""

turystyka.rp.pl

""

turystyka.rp.pl

Na wykresie tygodniowych wskaźników nowych zakażeń widoczna jest kolejna trzecia z rzędu zwyżka w zarażanej nową odmianą wirusa Wielkiej Brytanii. Może to być echo wcześniejszego przejściowego pogorszenia pogody, która skłoniła wiele osób do częstszego przebywania w pomieszczeniach zamkniętych, jak również wpływ znoszenia wcześniejszych licznych obostrzeń antyepidemicznych – ciągnie Betlej.

""

turystyka.rp.pl

W ostatnim tygodniu w Hiszpanii przy korzystnej zmianie krajowego wskaźnika liczby zakażeń odnotowano też kolejną dość wyraźną poprawę tygodniowych wskaźników nowych zakażeń w prawie wszystkich ważnych turystycznie regionach. W Katalonii spadł on z poziomu 1550 do 1225, na Balearach z 2020 do 1593, a w rejonie Walencja i Alicante z 1408 do 1048. Istotne obniżenie się wskaźnika odnotowano w minionym tygodniu również na popularnych Wyspach Kanaryjskich z 1271 do 868, czyli do wielkości znacznie poniżej niż dla Hiszpanii jako całości, w której spadł on w tym samym okresie z 2252 do 1645 przypadków na milion mieszkańców.

Obok Hiszpanii spadki liczby zakażeń odnotowano we Włoszech (z 767 do 727), w Turcji (z 1896 do 1621), Maroku (z 1707 do 1392), na Malcie (z 1917 do 984) i Cyprze (z 3345 do 2829).

Z kolei wskaźnik rósł w Portugalii (z 1526 do 1574), Tunezji (z 1119 do 1441), Chorwacji (z 480 do 671), Albanii (z 971 do 1605), Bułgarii (z 909 do 1170) i w Grecji (z 2013 do 2141). W tym ostatnim kraju wzrost wskaźników epidemicznych doprowadził już do wprowadzenia kolejnych obostrzeń w regionach turystycznych (np. na większości Krety), w których sytuacja epidemiczna stała się najbardziej niekorzystna.

W minionym tygodniu kolejny raz dość mocno zwyżkował tradycyjnie najniższy wskaźnik nowych infekcji w Egipcie – z 7,01 do 9,53 na milion mieszkańców, czyli o 38 procent.

""

turystyka.rp.pl

Sytuacja epidemiczna w USA podczas ostatniego tygodnia kolejny raz istotnie się pogorszyła. Wskaźnik liczby nowych zachorowań wzrósł z 2786 do 3405 przypadków na milion mieszkańców.

W Japonii sytuacja epidemiczna znowu znacznie się pogorszyła, gdyż wskaźnik nowych zakażeń wzrósł z 883 do 1179.

„Duże obecne wzrosty wskaźnika zakażeń do kolejnych historycznie najwyższych poziomów mogą mieć pewien związek z niedawno zakończonymi Igrzyskami Olimpijskimi, choć odbywały się one w dość restrykcyjnym reżimie sanitarnym i bez udziału zagranicznej publiczności. W ostatnim tygodniu po przejściowym spadku podniósł się również tygodniowy wskaźnik zgonów z 1,00 do 1,55” – ocenia autor.

W Korei Południowej wskaźnik obniżył się z 253 do 242, a w Chinach z 11,7 do 4,43.

Od niecałych dwóch miesięcy zwracamy uwagę na wręcz niewyobrażalnie korzystną sytuację epidemiczną Polski, zwłaszcza na tle krajów Europy Zachodniej, w których średni ważony tygodniowy wskaźnik zakażeń bywał od 51 do 100 razy większy niż w Polsce. W ostatnim tygodniu ten wskaźnik pokazał różnicę 48-krotną na korzyść Polski – pisze w cotygodniowym materiale poświęconym wpływowi epidemii na turystkę wyjazdową prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej.

Pozostało 95% artykułu
Tendencje
Chorwaci: Nasze plaże znikają, bo obcokrajowcy chcą mieć domy nad samym morzem
Tendencje
Ustka kontra reszta świata. Trwa głosowanie na najlepszy film promocyjny
Tendencje
Poranne trzęsienie ziemi na Krecie. Turyści wyszli bez szwanku
Tendencje
La Palma znowu przyjmuje samoloty
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy