Decyzję podjęto ze względu na sytuację epidemiczną w tych krajach, wskaźniki zakażeń i stopień zaszczepienia.

Rekomendacje wyrażone przez Brukselę są jedynie sugestią, do której poszczególne państwa nie muszą się stosować. Polska zresztą tych zaleceń – poza tą dotyczącą Stanów Zjednoczonych – nie realizuje. Podobnie inne kraje Unii Europejskiej – przypomina Reuters. Na przykład Niemcy i Belgia klasyfikują Stany Zjednoczone jako „czerwone”, co przekłada się na nałożenie na ich obywateli obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu i przejścia kwarantanny. Z kolei Francja i Holandia oceniają Stany Zjednoczone jako kraj bezpieczny pod względem zdrowia i pandemii.

Razem z krajami przesuniętymi z powrotem do kategorii niezalecanych przez Unię Europejską do podtrzymywania z nimi swobody podróżowania na liście pozostaje 17 państw. W tym Kanada i Japonia.