Lotnictwo, podobnie jak wiele innych sektorów, wciąż ewoluuje aby sprostać zmieniającym się wyzwaniom. Dążenie do osiągnięcia zerowej emisji netto oraz konieczność szybkiego rozwoju nowych programów obronnych to tylko niektóre z nich, które wymagają nowych idei. Boeing ma bogatą tradycję pozyskiwania najlepszych talentów z całego świata. Dlatego też, nieustannie rozwijamy globalną sieć biur inżynieryjnych, z których aż trzy od niedawna operują w Polsce. Czerpiąc ze zdolności naszych zespołów w Gdańsku, Warszawie i Rzeszowie, ale także innych części świata, jesteśmy w stanie lepiej wspierać naszych klientów oraz łączyć różne perspektywy by tworzyć innowacje istotne dla całej branży lotniczej.

Za naszą decyzją o otwarciu Boeing Engineering Poland stoi szereg argumentów. Przede wszystkim, Polska może szczycić się światowej klasy profesjonalistami, o czym przekonaliśmy się, stopniowo rozwijając zakres wykonywanych tu działań. Dziś zatrudniamy ponad tysiąc osób, a Polska stała się dla Boeinga jedym z nawiększych i najszybciej rosnących pod względem liczby pracowników rynków w Europie. Utworzenie jednostki w pełni poświęconej inżynierii zwiększy liczbę stanowisk w tym obszarze o kolejnych kilkaset nowych miejsc pracy w perspektywie najbliżych kilku lat. W Polsce również, znajduje się cały ekosystem lotniczy, który po prostu sprzyja rozwojowi. Łączy on uczelnie, instytuty badawcze i przemysł – chcemy być jego integralną częścią by wraz z polskimi inżynierami, programistami i analitykami, ale także firmami, pracować nad kolejną generacją produktów i usług.

Zespoły Boeing Engineering Poland będą rozwijane w trzech lokalizacjach: w Rzeszowie, Gdańsku i Warszawie. Prace obejmować będą cały wachlarz dziedzin, takich jak np.: inżynieria strukturalna, inżynieria systemów i inżynieria oprogramowania, a Polscy inżynierowie staną się częścią tak innowacyjnych projektów, jak prace badawcze nad napędem hybrydowym, testy materiałów nowej generacji czy rozwój latających autonomicznych taksówek. Już teraz, wspierają oni programy produkcji samolotów komercyjnych, produktów obronnych i a także działanie i utrzymanie flot naszych klientów.

Jesteśmy nieustannie pod wrażeniem zdolności i ambicji polskich inżynierów. Dziś, robiąc kolejny krok poszerzający naszą obecność w Polsce, rozpoczynamy nowy rozdział we wspólnej, 35-letniej historii, który otwiera nowe możliwości współpracy i jest świadectwem naszego długotrwałego zaangażowania.

Materiał Promocyjny