Zielone światło dla podróżnych – na razie Europa, wkrótce świat

Fot. AFP

Komisja Europejska przedstawiła 13 maja 2020 r. pakiet wytycznych i zaleceń w sprawie stopniowego zniesienia ograniczeń w podróżowaniu i umożliwienia działalności przedsiębiorstwom turystycznym, z zachowaniem niezbędnych środków zdrowotnych. W pakiecie są między innymi ramy wspierające stopniowe przywracanie transportu przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa pasażerów i personelu.

Środki mające powstrzymać epidemię doprowadziły do drastycznego ograniczenia działalności transportowej. Dla przykładu – w połowie kwietnia ruch lotniczy był mniejszy o około 90 procent niż rok wcześniej, kolejowe przewozy pasażerskie zmniejszyły się o 85 procent, regionalne koleje pasażerskie o 80 procent, korzystanie ze statków wycieczkowych i pasażerskich – o 90 procent.

CZYTAJ TEŻ: Komisja Europejska: Vouchery są złe, otwieranie granic dobre

Zdrowie obywateli, w tym pracowników transportu i pasażerów, pozostanie priorytetem, jednak powoli zaczniemy podróżować. Najpierw po Europie, a wkrótce i po świecie. Jednak bez wątpienia stopniowe przywracanie usług transportowych i łączności będzie w pełni zależne od ocen epidemiologicznych i zastosowania szczepień przeciw Covid-19.

Wytyczne Komisji Europejskiej składają się z ogólnych zasad mających zastosowanie do wszystkich usług transportu i z konkretnych zaleceń dla każdego jego rodzaju. Wszystkie rodzaje usług transportowych powinny być stopniowo wznawiane z zastrzeżeniem faktycznego wdrożenia proporcjonalnych i skutecznych środków ochrony zdrowia pracowników transportu i pasażerów. Przy tym procedury ochrony powinny być stale monitorowane, tak aby mogły, w stosownych sytuacjach, zostać ponownie ocenione i dostosowane do zmieniającej się sytuacji. Tam, gdzie istnieje kilka możliwości osiągnięcia porównywalnych skutków zapewnienia zdrowia pracowników i pasażerów, należy wybierać najmniej kosztowną.

Zaleca się wzmożone i regularne czyszczenie, dezynfekowanie i wentylowanie węzłów transportowych i pojazdów, zamiast stosowania całkowitego zakazu. Należy wzmocnić utrzymanie niezakłóconego przepływu i zabezpieczenia dostaw towarów, w tym maksymalnie 15 minut dla przekraczania granic zielonego pasa ruchu.

W celu umożliwienia bardziej świadomego planowania podróży, przewoźnicy i dostawcy powinni udostępnić informacje na temat średnich wskaźników obłożenia poszczególnych połączeń lub godzin. Będzie to szczególnie ważne dla usług bez rezerwacji miejsc i lokalnego transportu publicznego. Takie informacje należałoby udostępnić online, w tym za pośrednictwem przeznaczonych do tego aplikacji mobilnych.

Komisja Europejska zwraca uwagę, że należy przemyśleć nowe rozwiązania w dziedzinie mobilności w miastach. Na przykład przez rozbudowę chodników i ścieżek rowerowych, dostosowanie rozkładów jazdy i przyśpieszenie rozwoju innowacyjnych technologii zarządzania przepływami pasażerów i unikania zatłoczenia.

Komisja zachęca i wspiera rozwój i wdrażanie nowych rozwiązań i środków w zakresie mobilności w miastach. Nie ma nic przeciwko wprowadzeniu nowych przepisów dotyczących praw i obowiązków przewoźników, np. odmowy dostępu do węzła transportowego lub pojazdu osobom bez masek ochronnych lub, jeśli jest przekroczona maksymalna liczba pasażerów. Z zastrzeżeniem, że zasady te powinny być jasne i niedyskryminujące.

Pracowników transportu, którzy odegrali kluczową rolę w kryzysie, wspierali funkcjonowanie łańcuchów dostaw, repatriację obywateli Unii Europejskiej i przemieszczanie się pracowników do pracy, nawet przy zwiększonym ryzyku dla ich zdrowia i dobrego samopoczucia, należy odpowiednio wyposażyć i przeszkolić.

Tam, gdzie jest to możliwe dystans między pasażerami i obowiązek noszenia masek powinien być utrzymywany tak długo, jak długo wymaga tego ogólna sytuacja zdrowotna.

Ważne jest zmniejszenie, w miarę możliwości, gęstości pasażerów w zbiorowych środkach transportu i w poczekalniach. Należy utrzymać lub dodać bariery ochronne w pojazdach i przy stoiskach biletowych, a także ustanawiać specjalne pasy ruchu lub w inny sposób zapewniać oddzielenie przepływów pasażerów w portach, na lotniskach, dworcach kolejowych, przystankach autobusowych, miejskich węzłach transportu publicznego itp.

Zarządzający infrastrukturą transportową powinni usuwać urządzenia zachęcające do siadania (np. ławki, stoły) lub przynajmniej ponownie rozmieścić je tak, żeby zapewnić korzystającym z nich odpowiedni dystans.

Ważne jest informowanie pasażerów o zalecanych zachowaniach, na przykład częstym myciu rąk lub ich dezynfekowaniu, utrzymywaniu odpowiedniej odległości itp. oraz o dostępnych środkach ochrony w węzłach transportowych i rodzajach transportu. Obligatoryjne pozostaje dezynfekowanie rąk w każdym miejscu infrastruktury transportowej.

Osoby niepełnosprawne lub o ograniczonej sprawności ruchowej, a także starsze, powinny mieć pierwszeństwo w transporcie. Podobnie pracownicy transportu, którzy udzielają pomocy osobom niepełnosprawnym.

Istotne jest zapewnienie wdrożenia procedur w węzłach transportowych dotyczące natychmiastowej izolacji osoby z podejrzeniem zakażeń COVID-19. W tym celu trzeba wyznaczyć bezpieczne obszary, specjalny, przeszkolony personel z odpowiednim wyposażeniem ochronnym.

Placówki medyczne i personel medyczny (np. na lotniskach, w portach) powinny zostać wzmocnione, aby poradzić sobie ze wzrostem natężenia ruchu, gdy ograniczenia będą zniesione.

Komisja zaleca elektroniczną sprzedaż biletów i rezerwację miejsc, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu do sprzedaży biletów osobom, które nie mają dostępu do środków elektronicznych. Należy ograniczyć w pojazdach sprzedaż żywności i napojów.

Sklepy wolnocłowe, powinny kontrolować liczbę klientów, kupujących w tym samym czasie i zapewniać regularne czyszczenie i dezynfekowanie lokali, sprzętu i towarów, barier między klientami, wystarczającą liczbę kas, możliwość dezynfekowania rąk na całej powierzchni handlowej.

Komisja zaleca również wprowadzenie dobrowolnej aplikacji mobilnej dla pasażerów w celu wykrywania i przerywania łańcuchów zakażeń. Podkreśla, że śledzenie kontaktów powinno być ściśle ograniczone do celów postępowania z epidemią Covid-19.

Środowisko podróżowania całkowicie wolne od ryzyka nie jest możliwe, ale to ostatnie powinno być w miarę możliwości zminimalizowane przez cały czas trwania epidemii. Do czasu opracowania skutecznej i powszechnie dostępnej szczepionki trzeba mieć świadomość zagrożeń, a zwłaszcza ryzyka, że druga fala zarażeń stworzy nowe ogniska choroby – przestrzega Komisja Europejska.

Dorota Chrabota

Mogą Ci się również spodobać

Tunezja ma nowego ministra turystyki

Były prezes tunezyjskiego stowarzyszenia biur podróży, Mohamed Ali Toumi, zastąpi na stanowisku ministra turystyki ...

MSiT dofinansuje turystyczne szlaki i marki

Na renowacje szlaków, kampanie społeczne o bezpiecznym wypoczynku i tworzenie nowych marek turystycznych pójdą ...

Betlej: Im mniej wiadomo o touroperatorze, tym większe ryzyko

Przykład bankructwa Thomasa Cooka jeszcze raz dobitnie pokazał, jak mści się brak przejrzystości w ...

Egipt – ponad 50 procent turystów więcej

W zeszłym roku Egipt odwiedziło 8,3 miliona turystów, o 54 procent więcej niż rok ...

W Radomiu znika terminal, ma się pojawić nowy pas startowy

Spółka Max Bögl Polska z Wrocławia przebuduje i wydłuży drogę startową na lotnisku w ...

Sytuacja lotnisk to nie kryzys, to apokalipsa

Kryzysy się zdarzały po atakach 11 września czy w wyniku wybuchu islandzkiego wulkanu. Ale ...