W tym samym czasie przychody z udostępniania innym touroperatorom miejsc w samolotach wyniosły 5,5 mln złotych i były wyższe o 12,2 procent od przychodów sprzed roku. Łączne więc przychody ze sprzedaży w Rainbow wyniosły 52,9 mln złotych, czyli o 23 procent więcej niż rok wcześniej.

Jeśli liczyć przychody biura podróży od stycznia do końca kwietnia tego roku, to wyniosły one 273,2 mln złotych i były większe o 18,5 procent od przychodów za ten sam okres 2016 roku.

Z kolei licząc skumulowane przychody wszystkich spółek Grupy Rainbow (w tym. m.in. spółki hotelowej) od 1 stycznia do 30 kwietnia 2017 roku, to wyniosły one 279,6 mln złotych i były większe o 18,3 procent od przychodów sprzed roku.