Ministerstwo zawiesiło pracę donieckiego konsulatu czasowo. Jego zadania przejął Konsulat Generalny RP w Charkowie.

MSZ wzywa też ponownie polskich obywateli do natychmiastowego opuszczenia ze względów bezpieczeństwa Obwodu Donieckiego, Zaporoskiego i Ługańskiego na wschodzie Ukrainy.

Na wschodzie Ukrainy od wiosny toczą się walki między prorosyjskimi separatystami a armią ukraińską. W ostatnich dniach operacja antyterrorystyczna ukraińskiego rządu przybrała na sile.