Prace studyjne nad koncepcją zwaną Talsinkifix , czyli połączenie Tallin - Helsinki, trwają od 2008 r. Teraz rozpoczęto opracowanie studium wykonalności.

Talsinkifix ma być końcowym elementem autostrady kolejowej Rail Baltica łączącej poprzez Polskę europejskie koleje z Litwą, Łotwą i Estonią. Przewiduje się dwa warianty trasy. Tunel długości 50 km Tallin - Porkalalub lub tunel 66-kilometrowy Helsinki - Mardu.

Zakończenie inwestycji przewiduje się na 2030 r. Będzie to sześć lat po zamknięciu budowy linii Rail Baltica. Według wstępnych obliczeń koszt budowy tunelu wyniesie ok. 9 mld euro.

Fińskie media przytaczają różne opinie ekspertów o opłacalności inwestycji. Jedni twierdzą, że poziom przepływu towarów i pasażerów jej nie zapewni. Inni przeciwnie - utrzymują, że połączenie spowoduje szybkie zwiększenie wymiany towarowej i ruchu osobowego. Ponadto nastąpi gwałtowny wzrost konkurencyjności obszarów metropolitalnych na obu brzegach Zatoki Fińskiej.