Ruszenie z pracami było możliwe, ponieważ po dwóch latach z terenu budowy usunięto przeciwników budowy. Ekolodzy oraz antyglobaliści, do których przyłączyli się anarchiści, na wszelkie sposoby usiłowali pokrzyżować plany budowniczych, posuwając się do niszczenia sprzętu i pogróżek pod adresem robotników.

Kiedy zapanował spokój, można było przystąpić do wiercenia pierwszego próbnego tunelu długości siedmiu i pół kilometra. Specjalna maszyna będzie drążyć litą skałę z prędkością 7-10 metrów na dobę. Budowa tunelu kolejowego rozpocznie się w 2016, a pierwszy pociąg przejedzie nim w 2035. Za 22 lata z Turynu do Lyonu będzie się jechać półtorej godziny, o dwie i pół mniej niż obecnie.