Jędrzejewska-Debortoli przyszła do MSiT 1 marca 2016 roku na stanowisko dyrektora departamentu turystyki. Wcześniej pracowała w PAIiIZ, a także w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w departamencie kultury, promocji i turystyki. Przedsiębiorcy mieli okazję ją poznać przy okazji prac nad Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym i przy ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

W ostatnim czasie na spotkaniach ministerstwa z branżą departament turystyki reprezentowała nowa (od listopada) wicedyrektor Ewa Pawlak-Lewandowska. Jędrzejewska-Debortoli przez dłuższy czas przebywała na zwolnieniu lekarskim.

Od czasu objęcia szefa MSiT przez Witolda Bańkę, na stanowiskach związanych z turystyką było wiele zmian. W ostatnich dwóch latach z MSiT odeszli wiceministrowie turystyki Dorota Dulińska i Dawid Lasek, a także pracownicy niewielkiego, bo liczącego około dwudziestu osób, departamentu turystyki, w tym specjaliści, jak Katarzyna Korycka-Fuhrmann (przeszła do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego), Joanna Tomczak, Anna Kołtan (do Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego), czy Karolina Szuppe (jest na zwolnieniu lekarskim). Tylko kilka miesięcy stanowisko zastępcy dyrektora departamentu pełniła Olga Grabowska, została zwolniona razem z Dawidem Laskiem.

Karuzela kadrowa nie ominęła też Polskiej Organizacji Turystycznej, która podlega MSiT. Po odwołaniu ze stanowiska prezesa Rafała Szmytkego, jego miejsce zajął Wojciech Fedyk, którego po niecałym roku pracy zmienił Marek Olszewski, a sam po kilku miesiącach ustąpił miejsca Robertowi Andrzejczykowi.