W tym tygodniu komisje w Parlamencie Europejskim wybierają przewodniczących i wiceprzewodniczących. Prezydium wybrała już Komisja Transportu i Turystyki. Jej wiceprzewodniczącym na kolejne 2,5 roku będzie Tomasz Poręba, europoseł z ramienia PIS. Komisja ustala m.in. zasady wydawania środków na rozwój wspólnej polityki transportu kolejowego, drogowego, śródlądowego, morskiego i powietrznego.

Poręba podkreśla, że jednym z fundamentów UE jest zrównoważony rozwój i dlatego Wspólnota powinna zatroszczyć się przede wszystkim o najuboższe regiony. Przekonuje, że bodźcem do rozwoju tych obszarów byłaby poprawa infrastruktury i budowa szlaku Via Carpathia, który stanowiłby kręgosłup komunikacyjny Europy Środkowo-Wschodniej.

- Sprawowanie funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Transportu to przede wszystkim okazja, aby na jej forum zabiegać o sprawy infrastrukturalne ważne dla Polski, w szczególności dla Podkarpacia, takie jakim jest właśnie szlak Via Carpathia - mówi Tomasz Poręba, cytowany w komunikacie prasowym.

W minionej kadencji Poręba uczestniczył m.in.w pracach nad IV Pakietem Kolejowym i przygotował raport o dostępności komunikacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej z uwzględnieniem m.in. Via Carpathia, Rail Baltica czy szlaku bursztynowego.

- Komisja Transportu i Parlament Europejski coraz przychylniej odnoszą się do projektów infrastrukturalnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Liczę, że uda się wykorzystać nadchodzące miesiące na podejmowanie kolejnych inicjatyw na rzecz inwestycji w tym regionie - dodaje Poręba.