Paweł Bryda z UOKiK-u opisuje, że klient linii lotniczej, która nie wywiązała się z umowy, ma kilka możliwości rozwiązania problemu.

Przede wszystkim w takiej sytuacji unijne prawo gwarantuje pasażerowi odszkodowanie, którego wysokość zależy od długości trasy. Poza tym klient linii lotniczej może domagać się zwrotu pieniędzy za bilet, chyba że chce skorzystać z innego połączenia.

Jeśli z powodu odwołanego lotu pasażer nie zdążył na ważne spotkanie biznesowe lub poniósł inne straty, może on domagać się zadośćuczynienia. W takich sytuacjach należy skontaktować się z Urzędem Lotnictwa Cywilnego.

Paweł Bryda podkreśla, że w każdym przypadku konsument żądający odszkodowania musi udowodnić, że odwołany lot spowodował straty.