Stowarzyszenie International Congress and Convention Association zostało założone w 1963 r. przez biura podróży w celu połączenia działań branży turystycznej z powiększającym się rynkiem spotkań międzynarodowych i wymianą informacji na ich temat. Jest to jedyne stowarzyszenie, do którego należą najwięksi specjaliści w zakresie obsługi, transportu i organizowania imprez międzynarodowych. Sieć ICCA to ponad 1000 podmiotów: usługodawców, firm i organizacji z 90 krajów świata. Siedziba główna ICCA znajduje się w Amsterdamie. ICCA posiada również trzy biura przedstawicielskie: w Malezji, w Urugwaju oraz w USA - informuje Polska Organizacja Turystyczna.

POT jest członkiem ICCA od 2002 r., z chwilą powołania w swoich strukturach Poland Convention Bureau, które odpowiedzialne jest między innymi za coroczne raportowanie do ICCA wydarzeń, które odbyły się w naszym kraju.

ICCA przygotowuje swój ranking na podstawie zebranych danych o spotkaniach stowarzyszeń, które odbywają się cyklicznie, skupiają minimum 50 uczestników, migrują, pomiędzy co najmniej trzema krajami.

Wśród krajów liderem są nieprzerwanie USA, wśród miast – Barcelona, która zastąpiła na tym miejscu Paryż. W rankingu miast prezentującym 406 pozycji znalazły się: Warszawa (23 miejsce), Kraków (54 miejsce), Poznań (133 miejsce), Gdańsk (165 miejsce), Wrocław (193) oraz Lublin (325 miejsce). Warszawa awansowała z pozycji 30 w rankingu światowym i na 16. w rankingu europejskim. Za raportowanie do ICCA od 2014 odpowiada Warszawska Organizacja Turystyczna prowadząca Warsaw Convention Bureau.

ranking ICCA

ranking ICCA